Ingezonden persbericht


LBR-bericht, 6 maart 2003

Italië houdt EU-wet racismebestrijding tegen

LBR spreekt ongenoegen uit over uitblijven effectieve Europese regeling

De Europese Raad heeft op 28 februari jongstleden geen besluit kunnen nemen over een kaderbesluit ter bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat. Het verzet van Italië was zo groot dat de Europese ministers van Justitie geen overeenstemming konden bereiken.

Het kaderbesluit, waarvoor de Europese Commissie eind 2001 een voorstel indiende, heeft tot doel de strafrechtelijke aanpak van racisme en vreemdelingenhaat in de lidstaten van de Unie op gelijke voet te brengen. Het aanzetten tot discriminatie, geweld en haat zou strafbaar worden gesteld, evenals het verspreiden van racistisch materiaal. Ook de ontkenning van de Holocaust zou onder de strafbaarstelling komen te vallen. Het voorstel bepaalt dat overtreders een maximale gevangenisstraf van één tot drie jaar kunnen krijgen.

De ministers van Justitie besloten de tekst opnieuw te bekijken en op een later tijdstip opnieuw te bespreken. Naar verluidt is Italië bang dat wetgeving ter bestrijding van racisme gebruikt kan worden tegen Umberto Bossi, de leider van de rechtse Lega Nord, een van coalitiepartijen in de Italiaanse regering. (bron: o.a. Euobserver.com, 28-02-2003)

Het LBR (Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie) spreekt zijn ongenoegen uit over het uitblijven van een effectieve Europese regeling van de strafbaarstelling van racisme. De tekst van het kaderbesluit, waarover de ministers van Justitie spraken, voldoet volgens het LBR niet aan de doelstellingen die bij de presentatie van het voorstel in 2001 werden gesteld. Zo is de racistische belediging uit de tekst gehaald. Ook is in het voorstel de mogelijkheid voor lidstaten opengelaten om onderdelen van de tekst niet in te voeren, wat volgens het LBR iedere slagkracht aan het voorstel ontneemt.

Het LBR zal er bij minister Donner van Justitie op aandringen om een effectievere regeling tot stand te brengen. Een brief over de EU-wet wordt volgende week naar de minister gezonden.

Deel: ' Italië houdt EU-wet racismebestrijding tegen '
Lees ook