Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

Nieuwe woonzorgcombinaties
IWZ organiseert 19 juni een congres over vernieuwing op het terrein van wonen en zorg
Ruim twee jaar geleden ging het Innovatieprogramma Wonen en Zorg (IWZ) van start. De eerste resultaten bieden een uitstekend uitgangspunt voor de toekomst. Ruime ervaring werd opgedaan met het initiëren en ondersteunen van vernieuwing op het brede terrein van wonen, zorg en welzijn.
Duidelijk is inmiddels dat de vernieuwing de kant op moet gaan van wijk- en vraaggerichte integrale zorg. Ook wordt er toegewerkt naar kleinschalige projecten met een ruime diversiteit in woonvormen. Hierdoor kan de intramurale zorg aanmerkelijk in capaciteit worden teruggebracht, mits aan een aantal randvoorwaarden is voldaan.

Op 19 juni organiseert het IWZ het congres "Nieuwe woonzorgcombinaties" in het Beatrixtheater van de Jaarbeurs te Utrecht. Tijdens de dag worden antwoorden gegeven op vragen als: waar begin je met het veranderen van institutionele zorg naar nieuwe combinaties die aansluiten bij de vraag van de cliënt? Hoe geef je vraaggericht werken vorm en met welke partners? Welke concepten zijn succesvol? In één dag wordt een compleet overzicht gegeven van succesvolle voorbeelden van nieuwe concepten voor een andere organisatie van wonen, zorg en welzijn.
Programma congres
In het plenaire ochtendgedeelte worden onder leiding van professor dr R. Huijsman, Bijzonder hoogleraar Integraal Zorgmanagement aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (iBMG) de nieuwe concepten verder uitgediept en geven de ministeries van VROM en VWS hun reacties op de gewenste vernieuwing. In het middaggedeelte komen in thematische workshops onder meer aan de orde: nieuwe samenwerkingsvormen corporaties en zorginstellingen, een persoonsgebonden budget voor zorg, welzijn én wonen, domotica en gebruikerservaringen, kleinschalige woonvormen, en professionele ondersteuning van bouwinitiatieven van ouders voor hun gehandicapte kinderen. Het programma begint om 10.00 uur (ontvangst vanaf 9.30 uur) en duurt tot ongeveer 16.30 uur.
Het IWZ-programma wordt uitgevoerd door de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW). Door middel van het IWZ wordt aan vernieuwingen op het raakvlak van wonen, zorg en welzijn een bijdrage geleverd. Het ministerie van VROM en VWS ondersteunen dit programma. Meer informatie over het IWZ-programma is te vinden op www.iwz.nl.
---

oorspronkelijke publicatiedatum: 13-06-2002

Deel: ' IWZ congres over vernieuwing op terrein van wonen en zorg '
Lees ook