Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

31 mei 2002

agenda
IWZ-studiedag
Nieuwe woonzorgcombinaties
19-06-2002 Utrecht

plaats Utrecht
locatie Jaarbeurs Congrescentrum
aanvang 10.00
eindtijd 16.30

Twee jaar geleden ging het Innovatieprogramma Wonen en Zorg van start. De eerste resultaten bieden een uitstekend uitgangspunt voor de toekomst. Ruime ervaring werd opgedaan met het initiëren en ondersteunen van vernieuwing op het brede terrein van wonen, zorg en welzijn. Duidelijk is inmiddels welke kant de vernieuwing op moet gaan: integrale zorg, wijk- en vraaggericht en in kleinschalige projecten met een ruime diversiteit in woonvormen. De intramurale zorg kan aanmerkelijk in capaciteit worden teruggebracht, mits aan een aantal randvoorwaarden is voldaan. Nu dan ook niet langer praten, maar aanpakken! Maar waar begin je? Hoe geef je vraaggericht werken vorm en met welke partners? Hoe verloopt de financiering en welke concepten zijn succesvol? Om die vragen te beantwoorden organiseert het IWZ de studiedag NIEUWE WOONZORGCOMBINATIES Deze vindt plaats op woensdag 19 juni 2002 in het Jaarbeurs Congrescentrum te Utrecht.

In het plenaire ochtendgedeelte worden onder leiding van professor dr R. Huijsman, Bijzonder hoogleraar Integraal Zorgmanagement aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (iBMG) de nieuwe concepten verder uitgediept en geven de ministeries van VROM en VWS hun reacties op de gewenste vernieuwing. In het middaggedeelte komen in thematische workshops onder meer aan de orde: nieuwe samenwerkingsvormen corporaties en zorginstellingen, domotica en gebruikerservaringen, kleinschalige woonvormen en de nieuwe medewerker, en professionele ondersteuning van ouderinitiatieven.

Voor inlichtingen en aanmelden kun t terecht bij ROSTRA Congrescommunicatie (Yvonne Wedemeier), antwoordnummer 18486, 2501 WK Den Haag. Telefoon: (070) 364 87 03, fax: (070) 356 28 78. De deelnamekosten bedragen 250,00 (excl. BTW) per deelnemer. Studenten en vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties komen in aanmerking voor het reductietarief van 45,00 (excl. BTW). Deze dienen telefonisch te worden aangevraagd bij ROSTRA Congrescommunicatie, telefoon: (070) 364 87 03. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging, routebeschrijving en factuur.
kosten: 250,00
beschikbaarheid plaatsen beschikbaar
meer info www.rostra.nl


Deel: ' IWZ-studiedag Nieuwe woonzorgcombinaties '
Lees ook