Millennium Platform

Het IY2K Cooperation Center zet vaart achter openheid over millenniumproblematiek

Onlangs hebben de Amerikaanse en de Britse overheid reisadviezen afgegeven. Het International Y2K Cooperation Center heeft nu bij monde van zijn voorzitter B.W. McConnell landen opgeroepen om in reactie op deze reisadviezen ook gedurende de rest van het jaar gedetailleerde statusinformatie te blijven verstrekken.
McConnell deed zijn uitspraak tijdens een bijeenkomst van de stuurgroep van het IY2KCC waarin de landencoördinatoren van 12 landen zitting hebben.
Om de landen een steuntje in de rug te geven bij het wereldwijd bekendmaken van hun statusinformatie, heeft de stuurgroep besloten om zijn internationale statusrapport opnieuw te publiceren en de resultaten van 26 augustus jl. te actualiseren. Het IY2KCC is van plan om op 15 oktober a.s. en medio november nieuwe gegevens bekend te maken. Een en ander is bekend gemaakt in een persbericht dat het IY2KCC op 14 september jl. heeft verspreid.

Het IY2KCC is opgericht in februari 1999 onder auspiciën van de Verenigde Naties met financiële ondersteuning van de Wereldbank. Doel is om door middel van internationale samenwerking de sociale en economische gevolgen van het millenniumprobleem wereldwijd zoveel mogelijk te beperken.
Het IY2KCC heeft een zeer informatieve site die de moeite van een bezoekje waard is.

Deel: ' IY2K Cooperation Center vaart achter openheid '
Lees ook