Gemeente Hoorn

9 juli 2002

J.F. Kamminga benoemd tot raadsgriffier Hoorn

Mevrouw J.F. Kamminga (50) is per 16 september 2002 benoemd tot griffier van de gemeenteraad van Hoorn. Het betreft een fulltimefunctie. Burgemeester en wethouders hebben op 25 juni 2002 tot deze benoeming besloten. Mevrouw Kamminga is momenteel beleidsmedewerker regionaal economisch beleid en arbeidsmarktbeleid bij het Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland (SNK).

Als raadsgriffier zal mevrouw Kamminga op enthousiaste en inspirerende wijze de gemeenteraad en de commissies terzijde staan om de rol te vervullen die de Wet Dualisering Gemeentebestuur aan deze organen toedeelt. Zij adviseert en ondersteunt de gemeenteraad, het raadspresidium en het seniorenconvent. Tevens ondersteunt zij de burgemeester met raad en daad in zijn rol als voorzitter van de gemeenteraad. Voorts geeft zij integraal leiding aan de medewerkers van de griffie.

Na haar opleiding aan de hbs/mms voltooide mevrouw Kamminga een opleiding aan de Pedagogische Academie Leeuwarden. Voorts studeerde zij beleidskunde aan de Bestuursacademie Noord-Holland/Utrecht en bedrijfskunde aan de Hogeschool Alkmaar. Momenteel legt zij de laatste hand aan haar doctoraal bestuurskunde bij de Universiteit Leiden. Mevrouw Kamminga is medeoprichter en voorzitter van het Gemeentelijk Vrouwenoverleg Alkmaar. Voorts bekleedde zij diverse bestuurlijke functies als vrijwilliger.

Mevrouw Kamminga startte haar ambtelijke carrière in 1982 als deeltijdmedewerker vluchtelingenbeleid bij de gemeente Alkmaar. In 1984 werd zij daar beleidsmedewerker (volwassenen-)educatie en in 1991 beleidsmedewerker lokaal en regionaal arbeidsmarktbeleid. In 1994 ging zij over naar het Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland als parttime beleidsmedewerker regionaal arbeidsmarktbeleid, waar zij in 1997 fulltime beleidsmedewerker regionaal economisch beleid en arbeidsmarktbeleid werd.


Deel: ' J.F. Kamminga benoemd tot raadsgriffier Hoorn '
Lees ook