Gemeente Soest

J.H. Isings-tentoonstelling

Vanaf 13 oktober een nieuwe wisseltentoonstelling in Museum Oud Soest. Er is lang op gewacht, maar eindelijk krijgt ook J.H. Isings een grote tentoonstelling in het Museum Oud Soest. Hij is een van de belangrijkste historieschilders van Nederland en een illustrator met een indrukwekkende staat van dienst. Daarbij komt dat hij een groot deel van zijn arbeidzaam en creatieve leven in Soest heeft doorgebracht. Het bestuur van de Stichting Oud Soest is er dan ook trots op u deze tentoonstelling te kunnen aankondigen.

J.H. Isings
historieschilder en illustrator

Het gebouw dat door Isings geschilderd zou kunnen zijn, het onderkomen van Museum Oud Soest aan de Steenhoffstraat 46 te Soest, herbergt tot en met zondag 27 februari 2002 een unieke tentoonstelling van ruim 100 ontwerpen, voorwerpen boeken en grote wandplaten van historieschilder en illustrator J.H. Isings (1884-1977).

Schoolplaten
Johan Herman Isings is wellicht het meest bekend geworden door zijn historische aquarellen waarin hoogtepunten van de vaderlandse geschiedenis kleurig en uiterst gedetailleerd zijn weergegeven. Wie kent niet zijn bekende wandplaten zoals Een stad in de middeleeuwen, De Noormannen van Dorestad, Luther op de Rijksdag te Worms en Behouden Huys op Nova Zembla. Toch is dit nog maar een deel van zijn indrukwekkende oeuvre. In het museum zijn echter niet alleen de schoolplaten van Isings te zijn, veel originele voorstudies kunnen met de originele eindresultaten vergeleken worden, er zijn voorwerpen die Isings als voorbeeld gebruikte voor zijn werk.

Bijzondere olieverfschilderijen
Een vijftal olieverven op doek met de namen De Zaaier, De onrechtvaardige rechter, Jezus met de Samaritaanse vrouw, de schat in de akker en De Hoogepriester. Het laatste doek geschilderd in 1942 werd in de oorlog in maart 1944 door de SD geroofd en in juni 1945 in Utrecht zwaar beschadigd teruggevonden, dat het nu in Soest getoond kan worden komt omdat het in juli/augustus 1965 is gerestaureerd. Tevens zullen uit de privé collectie van mevrouw Ina Isings en de familie Isings een aantal werken worden getoond die nog nooit eerder zijn geëxposeerd.

Boeken
Isings maakte ook honderden boekillustraties, ouderen onder u zullen zich nog herinneren de bestsellers Ouwe Bram, Ben Hur en Jaap Holm en zijn vrienden en andere klassiekers, boeken die op een voortreffelijke manier voorzien werden van levendige pentekeningen door de kunstenaar illustrator. Zijn gezamenlijke werk is zo veel omvattend dat vrijwel niemand zich er nog een volledig beeld van heeft kunnen vormen

Inwoner van Soest
Voor Soest is het heel bijzonder omdat J.H. Isings vele jaren in Soest heeft gewerkt en gewoond in het huis aan de Kolonieweg met de naam In d'Opgang, een huis dat door de gemeente Soest op de monumentenlijst is geplaatst en nog steeds door een dochter van de meester wordt bewoond.

Biografie

De dagblad journalist Jan. A. Niemeijer, tevens auteur van een reeks documentaire boeken en biograaf van die andere schoolplaten illustrator Cornelis Jetses, schreef met uiterste precisie de biografie van J.H. Isings. Niemeijer heeft Isings verschillende malen ontmoet en geïnterviewd waardoor hij in staat was een zeer boeiende biografie te schrijven. Behalve het levensverhaal van Isings en een uitgebreide bibliografie zijn in dit boek ook veel bijzondere tekeningen, schetsen, aquarellen enz. opgenomen. Het boek, een historische uitgave is tijdens de tentoonstelling in het museum verkrijgbaar.

Opening

De opening van deze bijzondere wisseltentoonstelling zal op vrijdag 12 oktober om 15.00 uur in het museum geschieden door de dochter van J.H. Isings, mevrouw Ina Isings. Bij deze opening zullen vele prominente Isings kenners aanwezig zijn. Plaats van handelen, Museum Oud Soest, Steenhoffstraat 46 te Soest. De tentoonstelling is voor bezoekers opengesteld van 13 oktober 2001 t/m 27 februari 2002. Het museum Oud Soest is geopend iedere zaterdag en zondag van 13.30 uur tot 17.00 uur en op aanvraag.

Nieuwe impuls voor internetdiscussie 'TOSS 2015'

TOSS-expositie "Winkelen en bedrijvigheid"

Het Gemeentearchief van Soest verzorgt steeds een expositie parallel aan de themabijeenkomsten van "TOSS 2015", het toekomstproject waarmee het gemeentebestuur er achter probeert te komen welke dromen en wensbeelden er bij de inwoners over de toekomst van de gemeente leven. De expositie over het op 11 oktober op de rol staande thema 'Winkelen en Bedrijvigheid" is vanaf maandag 5 oktober te bezichtigen in het gemeentehuis (in de hal naast de raadzaal). Belangstellenden kunnen zich tijdens kantooruren in de grote hal melden bij de infobalie. Ook tijdens avondvergaderingen.is de tentoonstelling te bezichtigen.

Slingerbeweging van de tijd.
De heren Joop Piekema en Henk Gerth van het Gemeentearchief hebben weer een boeiende expositie samengesteld. Bij het onderdeel 'winkelen' vinden we onder meer een nostalgisch plaatje van het kruidenierswinkeltje van P.C. Veldhuizen aan de Belvedèreweg (nu bedrijventerrein 'Soestdijk'). Voorts een foto van het echtpaar Foeken, begin vorige eeuw eigenaren van de gelijknamige manufacturenzaak in het pand aan de Van Weedestraat, waarin nu slagerij Van Asch is gevestigd. De expositie illustreert hoe in de loop der jaren langs dat deel van de oude Rijksstraatweg afzonderlijke woon- en winkelhuizen geleidelijk transformeerden naar een drukke winkelstraat. Afgelopen week waren er uit de kring van MKB Soest geluiden op te vangen over de realisering van een geheel nieuw winkelcentrum aan de Dalweg. Menig Soester zal zich afgevraagd hebben of de slinger van de tijd weer de andere kant op zal gaan. Anders gezegd: zal de Van Weedestraat in 2015 weer lijken op de Steenhoffstraat en de Middelwijkstraat?

Werkgelegenheid binnen de gemeente
Het derde TOSS-thema gaat behalve over winkelen en boodschappen doen, ook over bedrijvigheid en wel met het accent op werkgelegenheid. De expositie maakt ook duidelijk dat Soest ten onrechte door velen alleen maar is aangezien voor een fraai gelegen forensendorp in het midden van het land. De laatste decennia van de vorige eeuw waren er al tal van bedrijven gevestigd, die aan honderden werknemers werk verschaften In de expositie zijn o.a.foto's opgenomen van bedrijven, zoals Foxboro (meet- en regeltechniek voor de proces-industrie) en Lindner (flessensluitingen/verpakkingsapparatuur.

Internetdiscussie 'TOSS 2015'
Wie toegang heeft tot internet kan op de gemeentelijke website www.soest.nl digitaal meepraten over de thema's van de gemeentelijke toekomstoriëntatie. Via de TOSS-button op de homepage bereikt men de gele TOSS-pages, waaronder het TOSS-discussieplatform. Om de digitale discussie een nieuwe impuls te geven is inmiddels een lijst opgenomen van de dilemma's die op de reeds gehouden thema-avonden zijn bediscussieerd. Getracht is deze dilemma's zo te verwoorden dat men gedwongen wordt stelling te nemen.

Enquete 30 km

Deel: ' J.H. Isings tentoonstelling in museum Soest '
Lees ook