Erasmus Universiteit Rotterdam

24 maart 2000

Prof.dr.ir. J.H. van Bemmel benoemd tot rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam

De Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft prof.dr.ir. Jan H. van Bemmel per 1 september 2000 benoemd tot rector magnificus van de EUR. Hij volgt prof.dr. P.W.C. Akkermans MA op die sinds 1993 het rectoraat van de Erasmus Universiteit bekleedt.

Jan H. van Bemmel (Rotterdam, 1938) studeerde Natuurkunde aan de TU Delft waar hij in 1963 zijn doctoraalexamen behaalde. In 1969 promoveerde hij in de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Van 1963 tot 1973 was hij werkzaam als hoofd van de werkgroep Biomedische Signaalanalyse aan het Medisch-Fysisch Instituut van TNO te Utrecht. In 1973 werd hij benoemd tot hoogleraar Medische Informatica aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 1987 is Van Bemmel hoogleraar Medische Informatica aan de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Van Bemmel heeft met name onderzoek gedaan op het gebied van de biomedische signaal- en beeldanalyse, medische informatiesystemen, elektronische patiëntendossiers en beslissingsondersteunende systemen.

Op bestuurlijk terrein vervult en vervulde Van Bemmel verschillende functies. Hij is sinds 1987 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en van de Gezondheidsraad. Vanaf 1991 is hij lid van het Institute of Medicine van de National Academy of Sciences en sinds 1996 is hij tevens lid van het College of Medical Informatics in de VS. Voorts is hij op dit moment voorzitter van de VSNU/KNAW/NWO-werkgroep Kwaliteitszorg Wetenschappelijk Onderzoek.

Hij was verder onder meer voorzitter van de Internationale Beoordelingscommissie Biomedisch en Gezondheidszorgonderzoek KNAW/VSNU, voorzitter van de Vereniging voor Medische en Biologische Informatieverwerking en president van de International Medical Informatics Association (IMIA).

NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mw.dr. A. Esmeijer, hoofd Interne en Externe Betrekkingen, Erasmus Universiteit Rotterdam, telefoon (010) 408 1777, fax (010) 408 9075, e-mail: esmeijer@daz.eur.nl

Deel: ' J.H. Van Bemmel nieuwe rector Erasmus Universiteit Rotterdam '
Lees ook