Universiteit van Amsterdam

Hoogleraarsbenoemingen

Mr. dr. J.W. Winter is per 1 mei 2004 benoemd tot hoogleraar Internationaal Ondernemingsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Het gaat om een deeltijdaanstelling. Jaap Winter is sinds 2003 partner bij De Brauw Blackstone Westbroek, advocaten & notarissen. Voor die tijd was hij juridisch adviseur van de raad van bestuur van Unilever. Vanaf 1999 was hij als hoogleraar Internationaal Ondernemingsrecht verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Sinds 2003 is hij tevens als gasthoogleraar verbonden aan Columbia Law School, New York. In 2003 was Winter lid van de Commissie Corporate Governance onder voorzitterschap van M. Tabaksblat. In 2001-2002 was hij voorzitter van de High Level Group of Company Law Experts die de Europese Unie heeft geadviseerd over modernisering van het Europese vennootschapsrecht en over de regulering van corporate governance. Aan de UvA zal Winter colleges geven in de vakken European Company Law en Corporate Governance. De leerstoel is ondergebracht bij het Amsterdam Center for Law and Economics, een samenwerkingsverband tussen de juridische en economische faculteiten op het gebied van onderzoek naar de werking en effectiviteit van rechtsregels.

De academische plechtigheden vinden plaats in de Aula van de UvA, Singel 411, Amsterdam. Meer informatie over de items in deze agenda kunt u krijgen bij de afdeling Persvoorlichting, tel. 020 - 525 2695, e-mail: persvoorlichting@uva.nl. Met vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC Voorlichting, tel. 020 - 566 2929.


Deel: ' J.W. Winter benoemd tot hoogleraar Internationaal Ondernemingsrecht '
Lees ook