Residentieorkest


Jaap van Zweden officieel benoemd tot chefdirigent

Foto's: Jean-Paul Meijer

Inmiddels zult u ongetwijfeld uit de media hebben vernomen dat de verbintenis van Jaap van Zweden als chefdirigent aan het Residentie Orkest nu een feit is. Op 3 november jl., nog geen maand nadat Van Zweden zijn dirigeerdebuut bij het Residentie Orkest had gemaakt, werden in het bijzijn van de pers de wederzijdse contracten tussen hem en het Residentie Orkest getekend.

De benoeming van Jaap van Zweden gaat in op 1 september 2000 voor een periode van vijf jaar. Jaap van Zweden is daarmee de directe opvolger van Evgenii Svetlanov, wiens contract in augustus van dat jaar afloopt. Per seizoen zal Jaap van Zweden zestien weken met het Residentie Orkest samenwerken, met een minimum van veertig concerten per jaar. Dit aantal is exclusief buitenlandse tournees.

Jaap van Zweden maakte grote indruk met zijn dirigeerdebuut op zondag
4 oktober jl. Zozeer zelfs, dat toen hij nogmaals een week met het orkest had samengewerkt het orkest zich vrijwel unaniem uitsprak voor zijn benoeming als chefdirigent. Liefst drieëennegentig procent van de orkestleden stemde vóór. Wij vertrouwen er dan ook op dat wij met Jaap van Zweden een zeer goede opvolger van Svetlanov hebben aangetrokken.

Foto's: Jean-Paul Meijer

Op de foto's ziet u Jaap van Zweden tijdens de persconferentie met links van hem zijn manager, Rob Groen, en rechts van hem Bert van den Akker, algemeen directeur van het Residentie Orkest. Na afloop van de persconferentie werd er door het orkest een royale toast uitgebracht op zijn benoeming.

info1@residentieorkest.nl

Colofon Copyright © 1996, 1997, 1998 het Residentie Orkest ; Webmaster: info1@residentieorkest.nl

Ontwerp: Consultancy Kennismarketing

Laatste bewerking Tuesday, January 12, 1999

Deel: ' Jaap van Zweden officieel benoemd tot chefdirigent '
Lees ook