Provincie Limburg

Jaar van de Boerderij Limburg officieel van start (059)

Toekomst voor het Limburgse platteland

Donderdag 27 februari verricht gedeputeerde Martin Eurlings (cultuur) in het Limburgs Museum in Venlo de provinciale aftrap voor het Jaar van de Boerderij. Tijdens dit themajaar vinden in heel Limburg activiteiten en evenementen plaats, evenals elders in Nederland. Het jaar brengt de unieke waarde van het Nederlandse platteland onder de aandacht, ook voor de toekomst.

De achterliggende gedachte van het Jaar van de Boerderij is aandacht te vestigen op de leefbaarheid van het platteland in de toekomst. Juist de jongeren van vandaag zullen daarin een belangrijke rol gaan spelen. We nodigen alle scholen en leerlingen in Limburg uit om aan activiteiten in het themajaar deel te nemen, aldus Martin Eurlings. De Montessorischool Venlo ontvangt een waardecheque die een educatief pakket vertegenwoordigt met onder andere een gratis trip naar een streekmuseum in Limburg, een bezoek aan een boerenbedrijf en ondersteunende onderwijsmiddelen. Tijdens de feestelijke start, donderdag 27 februari vanaf 14.30 uur, licht Jean van der Linden, voorzitter van Boerderijstichting Limburg, het belang van dit bijzondere jaar toe. Het behoud van de boerderij en haar cultuurhistorische en landschappelijke waarden staan daarin centraal. Het Limburgs Museum schetst een beeld van de typisch Limburgse boerderij in verleden en heden. Gedeputeerde Martin Eurlings geeft vervolgens het officiële startschot voor het Limburgse Jaar van de Boerderij.

Een andere kijk op Limburgs platteland
In heel Limburg zijn tal van enthousiaste initiatiefnemers inmiddels druk met het opzetten van uiteenlopende evenementen en activiteiten. Zo is het vanaf het voorjaar mogelijk mee te doen aan een museumestafette langs de diverse Limburgse musea. Speciale fiets- en wandelroutes bieden de kans het Limburgse platteland eens op een andere manier te leren kennen. Ook zijn er uiteenlopende presentaties, tentoonstellingen en lezingen over de huidige én toekomstige functie van de boerderij in een veranderend landschap in Limburg.

Ideeën
Meer informatie over de activiteiten is te vinden op www.jaarvandeboerderij.nl. Wie ideeën heeft om de boerderij of het Limburgs platteland in de spotlights te plaatsen, kan vragen en opmerkingen mailen naar 2003jaarboerderij@imagro.nl. 26-2-2003 12:20

Deel: ' Jaar van de Boerderij Limburg officieel van start '
Lees ook