Ingezonden persbericht

Jaar van de talen: Frans en Duits zwaar onder druk

AMSTELVEEN, 06-12-2001 -- Grote respons op actie Heelmeesters: alle docenten Duits en Frans op middelbare scholen hebben vorige maand een brief ontvangen van het comité 'De Heelmeesters'. Daarin uitte het comité zijn zorgen over de toekomst van de beide talen. Collega's werd verzocht de actie te steunen door een reactie te sturen. Inmiddels hebben docenten massaal op dit verzoek gereageerd.

In de zomer van 2001 besloot een groep verontruste docenten tot de oprichting van het comité De Heelmeesters. Het comité wil de ingevoerde deelvakken vervangen door de volledige vakken Frans en Duits en de leerlingen in VWO en HAVO meer ruimte bieden deze vakken te kiezen. De komende weken zal het actiecomité met de steun van ruim 3000 collega's het bedrijfsleven, het hoger onderwijs en de politiek informeren over het huidige onderwijs in de beide talen en het eisenpakket zoals dat door de Heelmeesters is geformuleerd.

De voorzitter van het comité, Marcel den Hollander, docent Duits aan het Emmauscollege te Rotterdam: "Veel docenten Frans en Duits ervaren na twee tot drie jaar onderwijs in de Tweede Fase dat het niveau van leerlingen ernstig is gedaald. Voor Nederland als handelsland bij uitstek kan daarmee op termijn een groot maatschappelijk belang worden geschaad." De zorgen van het comité betreffen de zogenaamde "deelvakken" voor Frans en Duits. Bij deze deelvakken krijgen VWO-leerlingen één uur per week leesvaardigheid Frans en Duits. HAVO-leerlingen trainen één of twee uur per week spreek- en luistervaardigheid. Weinig leerlingen kunnen daarnaast nog het aanvullende deelvak Frans 2 of Duits 2 kiezen, waarmee zij zich in de overige vaardigheden bekwamen.

Inmiddels is gebleken dat vrijwel alle docenten Frans en Duits in Nederland achter de eisen van De Heelmeesters staan. Zo verlangen zij afschaffing van de deelvakken en wensen zij een verplichte keuze tussen Frans of Duits als heelvak op VWO en HAVO. Dit sluit aan bij het standpunt dat de Vereniging van Leraren in Levende Talen onlangs in een brief aan staatssecretaris Adelmund heeft geformuleerd.

Daarnaast zijn de Heelmeesters overtuigd van de noodzaak om in de profielen Cultuur &Maatschappij en Economie&Maatschappij een derde vreemde taal te kunnen kiezen. Zij pleiten ervoor dat in alle jaarlagen van de bovenbouw ten minste 3 contacturen per week per taal op het lesrooster staan. Voorts verwachten zij meer diepgang te bereiken door meer ruimte te reserveren voor literatuuronderwijs, gegeven door de daartoe opgeleide talendocenten. Ten slotte geven alle docenten aan dat zij een solide positie van de twee talen verlangen in het VMBO, onder meer met het oog op een soepele doorstroming naar het HAVO.

Deel: ' Jaar van de talen Frans en Duits zwaar onder druk '


Lees ook