NATIONAAL COMITE 2003

Jaar van mensen met een handicap Europabreed van start

Jaar van mensen met een handicap Europabreed van start

De Europese Unie heeft 2003 uitgeroepen tot Europees Jaar van mensen met een handicap.
Op zondag 26 januari aanstaande wordt het Jaar op Europees niveau geopend in Athene, de hoofdstad van EU-voorzitter Griekenland. Een Nederlandse delegatie, bestaande uit vertegenwoordigers van gehandicaptenorganisaties, het Nationaal Comité Europees Jaar van mensen met een handicap 2003 en het ministerie van VWS, zal de openingsceremonie bijwonen.

In Nederland is het Europees Jaar inmiddels al ruim een maand geleden begonnen.
Een groot aantal Lokale Comités is, onder de 'vlag' van het Nationaal Comité Europees Jaar van mensen met een handicap 2003, reeds druk bezig met de voorbereiding of de uitvoering van activiteiten die extra aandacht voor mensen met een handicap of chronische ziekte moeten opleveren.

De maatschappelijke positie van mensen met lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke en psychische beperkingen is in Europa nog verre van rooskleurig.
Ook in ons land blijft die positie achter bij die van mensen zonder handicap.
Dat blijkt onder meer uit recent gepubliceerde onderzoeken van het Sociaal Cultureel Planbureau en van het Instituut voor Revalidatievraagstukken.
Nederland is bepaald geen 'gidsland' als het gaat om gelijkberechtiging, deelname aan of integratie in het maatschappelijk leven van de bijna 2 miljoen burgers met een handicap. Er bestaan nog altijd veel vooroordelen jegens gehandicapte mensen, die deze zaken in de weg staan.
Bijzondere aandacht voor deze groep in de vorm van een speciaal Europees Jaar lijkt dan ook geen overbodige luxe. EINDE PERSBERICHT

Deel: ' Jaar van mensen met een handicap Europabreed van start '
Lees ook