ABN AMRO Bank N.V.
Public Relations (AA 1130)
Foppingadreef 22
1102 BS Amsterdam Zuidoost
The Netherlands
Tel. +31 (0)20 628 89 00
Fax. +31 (0)20 629 54 86
11 februari 1999

Jaarbericht 1998 ABN AMRO Asset Management

TOTAAL BEHEERD VERMOGEN IN 1998 TOEGENOMEN MET 27% TOT NLG 197 MILJARD

Het totaal vermogen wereldwijd beheerd door ABN AMRO Asset Management, de vermogensbeheerder van ABN AMRO Bank N.V., is in 1998 toegenomen met 27% van NLG 155 miljard tot NLG 197 miljard (euro 89,4 miljard). De toename is voor 22% toe te schrijven aan autonome groei. Als neven-effect van de financiële crisis in 1998 zag de bank ook in haar assetmanagement organisatie geld binnenkomen van nieuwe cliënten in bijvoorbeeld Brazilië in het kader van een zogenaamde 'vlucht naar kwaliteit'.
De introductie van de euro heeft haar schaduw reeds vooruit geworpen: "Het belegde vermogen van onze pan-Europese beleggingsfondsen alleen al is met NLG 3,4 miljard toegenomen. Voorts volgen we met grote belangstelling de volgende stappen in de richting van de vorming van één uniforme Europese markt voor pensioenen. ABN AMRO heeft een uitstekende positie met vestigingen in alle EMU-landen en met asset management onderdelen in de meeste daarvan,' lichtte Jaap Fieret, hoofd van ABN AMRO Asset Management, toe.

In Italië is een joint-venture opgezet, waarin de vermogensbeheercliënten van beide partners (ABN AMRO Bank en Banco Antoniana Populare Veneta) zijn ingebracht. In Brazilië werd het beheerd vermogen van de groep met NLG 6 miljard vergroot als gevolg van de acquisitie van Banco Real. In het Verenigd Koninkrijk is dochtermaatschappij Broadgate Investment Management Ltd. (BIM) verzelfstandigd. Het overwegend passieve beleggingsbeleid van BIM sluit niet voldoende aan bij de actieve beleggingsfilosofie van ABN AMRO. Eind 1997 had BIM NLG 1,0 miljard onder beheer.

Een ondanks de financiële crisis in delen van de wereld overwegend gunstig beleggingsklimaat en een groot aantal nieuwe cliënten en mandaten droegen in belangrijke mate bij aan de stijging van het beheerd vermogen. Daarnaast zijn uitstekende beleggingsresultaten gehaald en is een aantal nieuwe producten succesvol geïntroduceerd.

Goede beleggingsprestaties


* In 1998 was de performance van de producten van ABN AMRO Asset Management over het algemeen bijzonder goed. Uitzonderlijke prestaties werden geleverd door de op Europa gerichte fondsen. Het Trans Europe Fund en het AAF Europe Equity Fund versloegen hun benchmark (MSCI Europe) in 1998 met respectievelijk 16,5 en 10,3 procentpunten. Het AAF Germany Equity Fund liet de Frankfurt Dax met 15,4 procentpunt achter zich. Het AAF Eastern Europe Equity Fund versloeg de MSCI Eastern Europe met 19,6 procentpunt.
* Ook enkele op Azië gerichte fondsen presteerden goed. Het ABN AMRO Far East Fund en het AAF China Equity Fund versloegen hun benchmarks (MSCI Pacific en MSCI China Free) met 7,9 en 14,6 procentpunt.

Discretionair beheer Amsterdam en Londen

Institutioneel vermogen onder beheer in Amsterdam bedroeg ultimo 1998 NLG 34,3 miljard. Het institutioneel vermogen onder beheer in Londen (inclusief enkele institutionele beleggingsfondsen) bedroeg NLG 8,7 miljard. In totaal bedroeg de toename van institutionele vermogens onder beheer 34% (gecorrigeerd voor de verzelfstandiging van BIM).

De particuliere vermogens onder beheer in Amsterdam bedroegen ultimo 1998 NLG 8,5 miljard. De particuliere vermogens onder beheer in Londen (inclusief enkele particuliere beleggingsfondsen) bedroegen NLG 1,3 miljard. De toename van particuliere vermogens onder beheer bedroeg 16%.

Nederlandse en Luxemburgse beleggingsfondsen


* Het door beleggingsinstellingen in Nederland en Luxemburg beheerde vermogen nam met 19% toe van NLG 33,1 miljard tot NLG 39,5 miljard.

* In aanvulling daarop hadden de in Hongkong of Chicago beheerde, maar in Nederland of Luxemburg gevestigde fondsen, zoals bijvoorbeeld het Asian Tigers Fund, het ABN AMRO Far East Fund, het AAF Japan Equity Fund, het AAF North America Equity Fund en het AAF US Bond Fund hadden ultimo 1998 een belegd vermogen van NLG 2,5 miljard.

* De toename van het vermogen van de beleggingsfondsen van in totaal NLG 7,1 miljard is voor NLG 2,2 miljard toe te rekenen aan koersstijgingen en NLG 4,9 miljard aan de instroom van nieuw vermogen. De aandelen- en onroerend-goedfondsen trokken in totaal NLG 5,1 miljard nieuw vermogen aan, de vastrentende fondsen hadden per saldo te maken met een geringe uitstroom van vermogen.

Succesvolle productintroducties

* Drie themafondsen, Global Information Society, Global Life Society en Global Resources Society werden geïntroduceerd. Van deze fondsen werd zowel een in Nederland als een in Luxemburg gevestigde variant geïntroduceerd (vermogen bij introductie totaal NLG 275 miljoen);

* Vijf subfondsen van de Luxemburgse "umbrella" ABN AMRO Funds (AAF) SICAV, namelijk drie aandelenfondsen (Global, Euro en Brazil Equity Fund) en twee obligatiefondsen (Global Emerging Markets en Asia Bond Fund)werden gelanceerd. Bij introductie bedroeg het vermogen van deze fondsen totaal ruim NLG 230 miljoen;
* Drie "structured" producten, namelijk het Eurotop 100 Garantie Fonds, het Global Advantage Fund en het ABN AMRO Dynamisch Garantie Fonds Europa werden geïntroduceerd (vermogen bij introductie totaal NLG 725 miljoen);

* ABN AMRO Small Companies Europe Fund (vermogen bij introductie NLG 25 miljoen).

Rest van het ABN AMRO Asset Management netwerk

* De Italiaanse joint-venture Antonveneta ABN AMRO Bank S.p.A., die in mei 1998 van start ging, begon met een beheerd vermogen van NLG 2,6 miljard. Antonveneta is a 50-50 asset management joint venture tussen ABN AMRO Bank en Banco Antoniana Populare Veneta. Eind 1998 was het beheerd vermogen gegroeid tot NLG 3,6 miljard.
* De in 1997 opgerichte asset management dochter van ABN AMRO in Duitsland, ABN AMRO Asset Management (Deutschland) GmhB, heeft inmiddels ruim NLG 2,3 miljard onder beheer.
* Ook enkele andere internationale vestigingen van ABN AMRO Asset Management slaagden er in sterk te groeien. Koploper was Argentinië, waar het beheerd vermogen onder invloed van een uitstekende marktbewerking toenam van NLG 240 miljoen tot NLG 774 miljoen (+222%). In Argentinië heeft ABN AMRO Asset Management nu een marktaandeel van 5% op de lokale markt van beleggingsfondsen.
* In 1998 zijn door ABN AMRO Asset Management nieuwe activiteiten gestart in Canada, Hongarije, Japan, Kazakstan en Polen.


- - -

Deel: ' Jaarbericht 1998 ABN AMRO Asset Management '
Lees ook