Trimbos Instituut

Nieuwsflits

8|01 Nummer 8, 31 augustus 2001

Jaarbericht 2000 Nationale Drugmonitor op internet

Eens per jaar publiceert het Trimbos-instituut het Jaarbericht van de Nationale Drugmonitor (NDM), een cijfermatig overzicht van verslaving en middelengebruik in Nederland. Het Jaarbericht 2000 is nu op de Trimbos-website geplaatst, in de Engelstalige versie. Doordat het Jaarbericht op het internet in een matrixvorm is gegoten, kan snel voor iedere stof afzonderlijk (cannabis; cocaïne; opiaten; ecstasy, amfetamine en verwante drugs; alcohol en tabak) opgezocht worden hoe het is gesteld met zaken als: Gebruik onder de algemene bevolking (plus een internationale vergelijking), gebruik onder jongeren, problematisch gebruik, de hulpvraag (ambulant en intramuraal, plus een internationale vergelijking), gezondheidsrisico's, maatschappelijke schade en rechtshandhaving, geneeskundige toepassingen, en overige ontwikkelingen. Daarnaast kan de volledige informatie over iedere stof afzonderlijk in zijn geheel worden bekeken en geprint. Verder is achtergrondinformatie over de NDM en het Jaarbericht 2000 opgenomen.
De Nationale Drug Monitor 2000 is te bereiken direct vanaf zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige `homepage' van het Trimbos-instituut https://www.trimbos.nl.
In de derde week van september verschijnt het Jaarbericht 2001 in boekvorm. Het is te koop bij het Trimbos-instituut, bestelnummer AF 0387, kostprijs f 40,-.

* Hans van der Wilt (030) 297 11 00

Deel: ' Jaarbericht 2000 Nationale Drugmonitor op internet '
Lees ook