Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: JAARBOEK OLIE EN GAS IN NEDERLAND 2001 VERSCHENEN
Nummer: 105

Datum: 03-07-2002

De bruto aardgasproductie uit de Nederlandse gasvelden bedroeg over heel 2001 72.76 miljard kubieke meter. Dat is 6,6 procent meer dan in het jaar 2000. Zowel op het vasteland als op het Continentaal plat is de productie gestegen. Dit blijkt uit het nu gepubliceerde Jaarboek Olie en Gas in Nederland 2001, ook te vinden op de website www.olieengas.ez.nl In dit jaarverslag worden de ontwikkelingen op het gebied van opsporing en winning van aardolie en aardgas in Nederland over het jaar 2001 in beeld gebracht. De oliewinning in Nederland over 2001 bedroeg in totaal 1,63 miljoen kubieke meter, wat 4,7 procent minder is dan in het jaar daarvoor. Terwijl de productie van de velden op het vasteland met ruim 30 procent daalde, nam de productie op het continentaal plat met 16 procent toe. In totaal zijn in 2001 40 boringen naar olie en gas verricht. Dit zijn er tien meer dan in 2000. Van de 40 boringen zijn er 18 aangeduid als exploratieboring, vier als evaluatieboring en 18 als productieboring. Het jaarverslag bevat behalve veel cijfermatige gegevens ook een overzicht van beleidsmatige en andere ontwikkelingen die met de opsporing en winning van olie en gas verband houden, zoals de parlementaire behandeling van de Mijnbouwwetgeving, de maatregelen die in 2000 zijn aangekondigd om het mijnbouwklimaat in Nederland te verbeteren, de stand van zaken ten aanzien van het in 1995 afgesloten milieuconvenant en de ontwikkelingen die te maken hebben met bodembewegingen als gevolg van winningsactiviteiten.

Deel: ' Jaarboek olie en gas in nederland 2001 verschenen '
Lees ook