Jaarcijfers 2002 DHV Groep


· Netto winst +13%
· Omzet +7%

De DHV Groep sluit 2002 af met een bedrijfsresultaat van 12,7 miljoen euro. Een stijging van 10% ten opzichte van 2001. Het netto operationeel resultaat steeg van 6,2 naar 7,6 miljoen euro; een stijging van 23%. Het nettoresultaat steeg met 13% tot 5,9 miljoen euro. Dit herstel ten opzichte van 2001 is vooral te danken aan verbeteringen bij Milieu en Infrastructuur in Nederland, in Portugal en in Centraal-Europa.

De omzet groeide naar 321 miljoen euro, een stijging van 7%. De toegevoegde waarde steeg met 4% naar 231 miljoen euro. De omzet van de groep kwam voor 61% uit Nederland, voor 12% uit andere Europese landen en voor 27% buiten Europa. Het aantal medewerkers groeide naar ca. 4000, mede als gevolg van de 40% deelname in het Canadese Delcan en de acquisitie van NACO per 1 januari 2003.

 Cijfers ...........................2002 ......(2001) x mln euro .....verschil Netto-omzet ... .................321........ (300) .......................+7% Toegevoegde waarde ... .... 231........ (223) ......................+4% Bedrijfsresultaat .................12,7 ........(11,5) ....................+10% Netto operationeel resultaat . 7,6 ......... (6,2) ....................+23% Nettoresultaat ..................... 5,9 ......... (5,2) ................... +13% 


Winstgevendheid verbeterd
De winstgevendheid van DHV heeft zich in 2002 verbeterd (ca. tweederde ten gevolge van autonome groei en eenderde door acquisities). Dit ondanks een instabiele politieke situatie in Nederland waardoor besluitvorming werd vertraagd, een zwakkere economie en de inzinking van de telecom- en hightech-industriemarkten. De resultaten van de business group Milieu en Infrastructuur waren bijzonder goed. De Portugese activiteiten herstelden zich sterk van een zwak 2001 en droegen in 2002 weer bij aan het bedrijfsresultaat van de groep.

De netto-omzet steeg met 21 miljoen euro naar 321 miljoen euro, inclusief de consolidatie van 40% van het Canadese Delcan. De omzet-stijging van de overige business groups werd negatief beïnvloed door een daling van de omzet van de business group Bouw en Industrie en door sluiting en verkoop van enkele kleine bedrijfsonderdelen in binnen- en buitenland. DHV heeft zich in 2002 sterker gericht op de Noord-Amerikaanse markt, op landen in de Centraal-Europese regio en op China. Delcan, samen met dochter NET (in de Verenigde Staten), heeft in 2002 toonaan-gevende projecten gerealiseerd op het gebied van verkeer en infrastructuur. De joint-venture met het Amerikaanse CH2M Hill richt zich op design-build projecten in Centraal-Europa en China. China is het afgelopen jaar uitgegroeid tot de voor DHV belangrijkste markt in de Aziatische regio.

Rolverdeling bij bouwprocessen
Mede als gevolg van de parlementaire enquête bouwfraude in 2002 zijn overheid en marktpartijen op zoek naar nieuwe verhoudingen. Er is behoefte aan professioneel opdrachtgeverschap dat zich kenmerkt door transparantie, zakelijkheid en vertrouwen. Door de vraag naar meer innovatie en efficiency blijven publiek-private samenwerkingsverbanden van groot belang. Het aan- en uitbesteden van deze vaak complexe, grootschalige projecten vergt o.a. kennis van de markt en haar spelers, ervaring met contract- en risicomanagement en conceptuele ontwerpexpertise waardoor de kosten en risico s al in een vroeg stadium zichtbaar en beheersbaar worden gemaakt.

Doordat DHV als advies- en ingenieursbureau zelf geen uitvoerende partij is, kan DHV in dit proces een belangrijke rol vervullen. Momenteel is DHV adviseur van de opdrachtgever bij de twee grootste PPS-projecten in Nederland, de waterzuivering Harnaschpolder en de HSL-Zuid, en participant in PPS-constructies in diverse andere landen. De verwachting is deze rol in de toekomst verder te kunnen uitbouwen.

Vooruitzichten 2003 en verder
Voor de komende jaren streeft DHV naar continuering van de groei en verbetering van de rendabiliteit. Ontwikkelingen op het gebied van de pensioenpremies zullen de komende jaren echter een druk op de resultaten vormen.

Er zijn goede groeimogelijkheden door een toenemende vraag naar de combinatie van engineering en consultancy. De nadruk blijft daarom op het versterken van de eigen kenniscentra en expertisegebieden. In 2002 richtte DHV zich met name op de profilering van haar expertise op het gebied van luchthavens, waterzuivering, verkeersmanagement en tunnels. In 2003 wordt deze lijn voortgezet en komt daar de verdere verdieping van haar andere expertisegebieden watermanagement, kustontwikkeling en cleanroomtechnologie bij.

Naar verwachting zal het proces van consolidatie en schaalvergroting in de branche de komende jaren doorzetten. DHV zal blijven zoeken naar partners die haar eigen expertisegebieden kunnen versterken of aanvullen, en die invulling geven aan het gewenste internationale profiel met een verschuiving van ontwikkelingslanden naar ontwikkelde economieën. Een goed voorbeeld hiervan is de versterking van de DHV- positie op het gebied van luchthavens door de overname van NACO per 1 januari 2003.

---

Profiel DHV Groep
DHV is een internationaal advies- en ingenieursbureau, dat diensten verleent en duurzame oplossingen aanbiedt in de markten:
* Mobiliteit en Infrastructuur;
* Bouw, Industrie en Telecommunicatie;
* Water;
* Luchthavens;
* Ruimtelijke Ordening en Milieu.
De ca. 4.000 professionals werken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid aan innovatieve concepten. DHV beschikt over een hecht kennisnetwerk met sterke lokale aanwezigheid beschikbaar voor klanten in de publieke en private sector.

De diensten omvatten: management consultancy, advisering, ontwerp en engineering, project-, contract- en exploitatiemanagement.

Aartje van Houten
Communications
T (033) 468 20 16
F (033) 468 20 33
www.dhv.nl


Deel: ' Jaarcijfers 2002 DHV Groep '
Lees ook