ING GroepNieuws Kwartaalcijfers

Jaarcijfers ING Groep 1999


Perscontacten: tel.: +31 20 5415446
Investor relations: tel.: +31 20 5415462

Amsterdam, 16 maart 2000


* Operationele nettowinst neemt toe met 54%
* Nettowinst stijgt met 84%, inclusief incidentele posten
* Dividend neemt toe tot EUR 1,63 per aandeel, een stijging van 30%
* Vertrouwen dat in 2000 de doelstelling van een jaarlijkse groei van ten minste 10% van de operationele nettowinst per aandeel zal worden overtroffen

* Strategische speerpunten e-business en ING Direct ontwikkelen zich snel: EUR 2 miljard aan goedgekeurde investeringen in 2000-2002
"Onze marktbenadering via verschillende distributiekanalen om onze 25 miljoen klanten over de hele wereld van dienst te zijn, maakt ING internationaal tot een koploper in financiële dienstverlening. De nieuwe elektronische mogelijkheden zullen een nog belangrijker onderdeel worden van onze multi-distributiestrategie, naast onze bestaande, succesvolle distributiekanalen", aldus bestuursvoorzitter Van der Lugt. "Wij zullen ons e-business-programma versnellen met investeringen van in totaal EUR 2 miljard in de komende drie jaar, waaronder begrepen de uitbreiding van onze ING Direct-activiteiten. ING Direct is al actief in Canada, Australië en Spanje en zal binnenkort van start gaan in Frankrijk, de Verenigde Staten en Italië. De sterke stijging van de operationele nettowinst van de Groep is te danken aan de winstgroei van alle kernactiviteiten. Wij zijn optimistisch over de verdere ontwikkeling van de Groep en vertrouwen erop in 2000 onze doelstelling van een jaarlijkse groei van ten minste 10% van de operationele nettowinst per aandeel te overtreffen."

KERNCIJFERS(in miljoenen euro's, behalve bedragen per aandeel) 1998 1999 % mutatie


Operationele nettowinst:

- verzekeringsactiviteiten 1.633 1.953 + 19,6
- bancaire activiteiten 470 1.276 + 171,5 Operationele nettowinst 2.103 3.229 + 53,5
Incidentele posten 566 1.693
Nettowinst 2.669 4.922 + 84,4

Operationeel rendement op eigen vermogen 8,3% 10,2% Rendement op eigen vermogen 10,5% 15,5%

Per gewoon aandeel:
Operationele nettowinst 2,23 3,35 + 50,2
Nettowinst 2,84 5,12 + 80,3
Uitkeerbare winst* 2,84 3,67 + 29,2
Dividend 1,25 1,63 + 30,4

(in miljarden euro's) Ultimo 1998 Ultimo 1999
Balanstotaal 394,9 492,8 + 24,8
Eigen vermogen 29,1 34,6 + 18,8
Totaal beheerd vermogen 253,2 345,3 + 36,4* de uitkeerbare winst over 1999 is de nettowinst exclusief het eenmalige verkoopresultaat Libertel van EUR 1.385 miljoen; het eenmalige verkoopresultaat NIB van EUR 308 miljoen is wel in de uitkeerbare winst opgenomen

In deze publicatie zijn uitspraken over verwachtingen omtrent toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige inzichten en veronderstellingen van het management met betrekking tot bekende en onbekende risico's en onzekerheden die tot gevolg kunnen hebben dat feitelijke resultaten, prestaties of andere omstandigheden in meer dan geringe mate kunnen afwijken van de verwachtingen zoals die tot uitdrukking komen of worden geïmpliceerd door zulke uitspraken. De werkelijke resultaten kunnen in meer dan geringe mate afwijken van deze inzichten als gevolg van, maar niet beperkt tot, (i) de algemene economische omstandigheden, inclusief die in de voor ING belangrijke markten (ii) de resultaten op de financiële en /of opkomende markten (iii) frequentie en ernst van verzekerde schadegevallen (iv) sterfte-, invaliditeits- en ziektecijfers en ontwikkelingen hierin (v) mate van verval in portefeuille (vi) het rentepeil (vii) de valutakoersen, inclusief de Euro- U.S. dollar wisselkoers (viii) toenemende concurrentie (ix) wijzigingen in wet- en regelgeving, inclusief t.a.v. de monetaire convergentie en de Europese Monetaire Unie (x) wijzigingen in het beleid van centrale banken en/ of buitenlandse overheden en (xi) algemene concurrentiefactoren, meer in het algemeen op mondiaal, regionaal en/of nationaal niveau.


Winstverwachting 2000, ontwikkelingen met betrekking tot de strategie, financiële hoofdpunten, RAROC en Embedded Value en dividend

Verzekeringsactiviteiten

Bancaire activiteiten

Vermogensbeheer

Bijlage 1. Kerncijfers

Bijlage 2a. Geconsolideerde winst- en verliesrekening en resultaten per kwartaal

Bijlage 2b. Geconsolideerde winst- en verliesrekening, gesplitst naar verzekerings- en bancaire activiteiten

Bijlage 2c. Invloed incidentele posten op winstontwikkeling

Bijlage 3. Geconsolideerde balans

Bijlage 4. Geografische spreiding baten en resultaat voor belastingen

Bijlage 5. Ratios verzekeringsbedrijf, ontwikkeling bancaire kredietverlening en overzicht belangrijkste valutakoersen

Bijlage 6. RAROC (Risk-adjusted Return On Capital)

Bijlage 7. Aandeelhoudersinformatie

Deel: ' Jaarcijfers ING Groep 1999 '
Lees ook