WAVIN BV

WAVIN: NETTO WINSTSTIJGING VAN 90 PROCENT

De netto winst van Wavin, Europa's leidende producent van kunststof leidingsystemen, komt voor 1999 - volgens de voorlopige jaarcijfers - uit op een recordhoogte van NLG 92 miljoen, oftewel een stijging van 90 procent vergeleken met 1998. De belangrijkste factoren achter deze verbetering waren: verhoging van de afzet, sterke verbetering van de operationele bedrijfsvoering en enige eenmalige belastingvoordelen.

De groepsomzet steeg licht met drie procent naar NLG 1.713 miljoen ondanks sterk fluctuerende grondstoffenprijzen en de deconsolidatie van Wavins kunststofleidingactiviteiten in Zwitserland en Spanje. De afzet, een meer realistische indicator voor groei, steeg in 1999 echter met acht procent naar 362.000 ton. Deze stijging deed zich met name voor in de rioleringssector en op de markt voor kabelbeschermingsleidingen die profiteert van de explosieve groei van de investering in de infrastructuur voor telecommunicatie in Europa.

Het bedrijfsresultaat liet eveneens een sterke stijging zien. In 1999 werd een bedrijfsresultaat van NLG 137 miljoen gerealiseerd: 30 procent meer dan in het voorgaande jaar. De belangrijkste factoren hierbij waren het herstel van de omzet in Frankrijk en de goede resultaten van Wavins activiteiten in het noordelijke deel van Europa. In Duitsland bleef de winstgevendheid steken op het niveau van 1998.

De nettowinst in 1999 bereikte zo een recordhoogte van NLG 92 miljoen vergeleken met NLG 48 miljoen in 1998 voor aftrek van de speciale voorzieningen van NLG 47 miljoen voor toekomstige reorganisaties. Een derde van deze speciale voorzieningen werd in 1999 aangewend, met name voor een herstructureringsproject in Spanje.

Acquisities.

Ook een aantal acquisities droeg bij aan de groei in 1999. Zo versterkte Wavin haar positie in de Benelux door de overname van de Belgische ondernemingen Makubo en Dikaran die met name op de riolerings- en bouwmarkt actief zijn. In Groot-Brittannië werd Polybau overgenomen, een Engelse producent van straatgoten. In Duitsland sloot Wavin een overeenkomst met ELWA, een specialist in regenwatersystemen. In Frankrijk tenslotte breidde Wavin haar programma van warm- en koudwatersystemen uit door de acquisitie van twee kleinere spelers op deze markt.

De activiteiten in Oost-Europa stonden onder druk door het slechte economische klimaat in Rusland. Ook speelde toegenomen concurrentie een rol. Desondanks was de winstgevendheid voor Wavin in deze regio over het geheel genomen gunstig. Als aanzet tot nieuwe groeikernen werden in Rusland en de Oekraïne kantoren en depots opgezet van waaruit voornamelijk de afvoer- en rioleringssector bediend wordt.

Wereldmarktleiderschap.

Wavin streeft naar het wereldmarktleiderschap in kunststof leidingsystemen door middel van interne groei, acquisities en joint ventures. Naar verwachting zal de groepsomzet in 2000 met zes tot tien procent groeien, terwijl het bedrijfsresultaat met ongeveer tien procent zal toenemen. Wavins aandeelhouders zijn CVC Capital Partners, Waterleiding Maatschappij Overijssel en Wavins management. Bij Wavin werken momenteel 4.250 mensen, verspreid over 23 Europese landen. Wavins uitgebreide netwerk van licentienemers en agenten omspant de hele wereld.

KERNCIJFERS (in NLG miljoen)
1999 1998

Omzet 1.713 1.652
Bedrijfsresultaat 137 105
Netto winst 92 48(1)
Cash Flow 173 133(1)
Investeringen 124 105

Personeel (einde jaar)4.250 4.479
Afzet (x1000 ton) 362 333

(1) exclusief speciale voorzieningen.

Noot voor journalisten: de bovengenoemde cijfers zijn voorlopig en nog niet door accountants gecontroleerd. De definitieve cijfers en aanvullende informatie worden bekend gemaakt op Wavins jaarlijkse persconferentie in het West-Indisch Huis te Amsterdam op 4 april 2000 om 10.30 uur.

Meer informatie: A.J. Driessen Tel: +31(0)38 429 42 01

23 feb 00 14:06

Deel: ' Jaarcijfers Wavin netto winststijging van 90 procent '
Lees ook