Provincie Utrecht


Persbericht
28 september 1999

PRATEN OVER RUIMTELIJK BELEID PROVINCIES

Het bijna voltallige College van Gedeputeerde Staten van Utrecht zal woensdag 29 september aanwezig zijn op de jaarconferentie van het Interprovinciaal Overleg (IPO) in Middelburg. Thema van de conferentie is 'Provinciale ruimtelijke ontwikkelingspolitiek'.

Provincies hebben belangrijke taken op ruimtelijk gebied. Provinciale wegen, natuur, waterkwaliteit, leefbaarheid in landelijke en stedelijke gebieden en bebouwingscontouren vallen allemaal in het provinciale takenpakket.

De provincie Utrecht kiest voor een pro-actief ruimtelijk beleid. Zo heeft de provincie een actieve inbreng bij de totstandkoming van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening van het kabinet. In mei verscheen 'Het Utrechts Perspectief', dat de provincie samen met het BRU, het gewest Eemland en de gemeenten Utrecht, Amersfoort en Veenendaal heeft opgesteld. Ook binnen de Bestuurlijke Commissie Randstad en in IPO-verband levert de provincie Utrecht een actieve bijdrage.
(Voor informatie: Christiaan Bonebakker, actueel@prvutr.nl 030 - 258 33 25)

Deel: ' Jaarconferentie Interprovinciaal Overleg in Middelburg '
Lees ook