Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

26 april 2002

agenda
Jaarcongres
Trends in de woningmarkt
Van kwantiteit naar kwaliteit
20-06-2002 Amsterdam

type Congres
plaats Amsterdam
locatie Grand Hotel Krasnapolski
aanvang 10.00
eindtijd 16.30

Het Nederlands Vastgoed Instituut organiseert een jaarcongres met actuele thema`s op het gebied van trends in de woningmarkt: beleid en marktontwikkelingen, de veranderende rol van woningcorporaties, en strategische samenwerkingsverbanden. Wat betekent de toenemende mondigheid van bewoners en de veranderingen in de woningmarkt voor u? Hoe gaan corporaties om met de integratie van wonen, zorg en welzijn?

Tijdens dit congres geven deskundige partijen hun visie op a.o. de bovengenoemde vraagstukken. Zo geeft Henk Westra, directeur van de SEV, zijn visie op het thema `Samenwerken tussen woningaanbieders`. Daarbij wordt ingegaan op de voor- en nadelen van schaalvergroting, en de veranderingen in woonruimteverdeling.

Meer informatie en aanmelden voor dit congres kan via Het Nederlands Vastgoed Instituut, Postbus 372, 5600 AJ Eindhoven, telefoon (040) 297 27 88, fax (040) 297 27 66, of via e-mail klant@vastgoed-instituut.nl.

Deel: ' Jaarcongres 'Trends in de woningmarkt' '
Lees ook