expostbus51


MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: JAARLIJKS RAPPORT FATF NAAR DE KAMER

PERSBERICHTNR. 99-069 Den Haag 31 maart 1999

MINISTER ZALM STUURT JAARLIJKS RAPPORT FATF NAAR DE TWEEDE KAMER

Minister Zalm heeft vandaag mede namens zijn ambtgenoot van Justitie het jaarlijkse typologierapport van de Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) naar de Tweede Kamer gezonden. Het rapport gaat in op ontwikkelingen over methoden van het witwassen van geld en mogelijke tegenmaatregelen. Minister Zalm wijst in de aanbiedingsbrief op een drietal onderwerpen uit het rapport die in Nederland actueel zijn. Hij noemt de Nederlandse wens om het internationaal uitwisselen van informatie over het registreren van buitenlandse rechtspersonen te verbeteren. Daarnaast komt de invoering van de euro aan bod als speciaal aandachtspunt bij het bestrijden van witwaspraktijken. En tot slot wijst hij op de invoering en acceptatie van nieuwe betaalmiddelen, als elektronisch en digitaal geld. In het rapport staat beschreven op welke wijze preventie, opsporing en vervolging zijn ingericht om misbruik van deze betaalmiddelen te bestrijden. De integrale tekst van de aanbiedingsbrief is te vinden op de internetsite van het Ministerie van Financiën: www.minfin.nl.

Woordvoerder: drs. S.A.E. Schrover
Tel.nr.: 070 - 342 8402

31 mrt 99 11:08

Deel: ' Jaarlijks rapport FATF naar Tweede Kamer '
Lees ook