Novem

Jaarlijkse MJA-bijeenkomst

Op donderdag 27 september a.s. organiseert brancheorganisatie Vigef, in samenwerking met Novem, de jaarlijkse MJA-bijeenkomst voor de groenten- en fruitverwerkende industrie. Naast een terugblik op MJA1, die met succes is afgesloten, zal vooral worden ingegaan op de nieuwe, 'tweede generatie' meerjarenafspraken (MJA2) over energie. Deze gaan lopen tot 2012 en brengen inhoudelijk veranderingen met zich mee. Aan de orde komen alle "ins and outs" van MJA2. Op basis van de informatie moeten bedrijven kunnen beslissen over toetreding.

De bijeenkomst van 27 september a.s. is bedoeld voor alle bedrijven uit de groenten- en fruitverwerkende industrie die meededen aan de Meerjarenafspraak tot en met 2000 en/of die overwegen toe te treden tot de nieuwe Meerjarenafspraak (MJA2). Aan de orde komen de resultaten van de monitoring 2000, een toelichting op MJA2 en de wijze waarop deze tot stand is gekomen en de inhoudelijk nieuwe aspecten van MJA2: het Energiebesparingsplan (EBP) dat elke deelnemer moet gaan opstellen, het systeem van systematische energiezorg (inclusief het na te streven niveau C) en de zogeheten 'verbredingsthema's'. Bij dit laatste agendapunt gaat het enerzijds om de mogelijkheden van duurzame energie, inclusief warmte/koudeopslag. en anderzijds om de mogelijkheden van duurzame productontwikkeling en ketensamenwerking. Sprekers over de diverse onderwerpen zijn afkomstig van de VIGEF, Novem en twee adviesbureaus.

Gezien het onderwerp is het van belang dat alle bedrijven uit de sector die wensen deel te nemen aan MJA2 op de bijeenkomst van 27 september aanwezig zijn. Ze zouden daarbij zowel door de directie als door de energiecoördinator vertegenwoordigd moeten worden. Op de bijeenkomst, maar ook daarvoor en daarna, worden bedrijven in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen, zowel mondeling als schriftelijk.

De bijeenkomst op 27 september duurt van 9.30 uur tot ongeveer 13.00 uur, en vindt plaats in het Mercure Hotel Dordrecht te Dordrecht. Na afloop is er nog een broodjeslunch.

Deelnemers kunnen zich tot 22 september aanmelden bij het VIGEF-secretariaat: fax 071- 522 42 20, vigef@vsl.nl

Deel: ' Jaarlijkse MJA-bijeenkomst voor groenten- en fruitindustrie '
Lees ook