Provincie Limburg

Jaaroverzicht statushouders 2001 Limburg

De Provincie rapporteert jaarlijks aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden over haar provinciale toezichtstaak op gemeenten bij de huisvesting van statushouders. De rapportage geeft een beeld van de taakstellingen en de realisaties per gemeente in het jaar 2001. Tevens geeft het inzicht in de openstaande taakstellingen per gemeente per 31 december 2001. De hieronder staande cijfers geven de situatie weer vanaf de tweede helft van 1995 tot en met 31 december 2001.
Totale taakstelling 01-07-95 tot 31-12-2001 6315 Totaal gehuisvest per 31-12-2001 5737
Openstaande taakstelling per 31-12-2001 578
Realisatie
Per 31 december 2001 was het realisatiepercentage van de provincie Limburg ten opzichte van de taakstelling 91%. De totale taakstelling voor de provincie Limburg in het jaar 2001 was 563 verblijfsgerechtigden. In het jaar 2001 zijn er 522 verblijfsgerechtigden gehuisvest. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat: ondanks dat er in 2001 522 verblijfsgerechtigden in de Limburgse gemeenten zijn gehuisvest toch de totale achterstand opgelopen is van 537 per 31 december 2000 naar 578 per 31 december 2001.

Per 31 december 2001 waren er in de provincie Limburg nog 194 mensen in woningen gehuisvest conform de ROA-regeling (Regeling Opvang Asielzoekers).

Per 31 december 2001 waren er 8 Limburgse gemeenten die minder dan 80% hadden gerealiseerd, en in totaal een achterstand hadden van 184 nog te huisvesten verblijfsgerechtigden. Er waren 14 gemeenten die tussen de 80 en 90 % hadden gerealiseerd en daarmee een totale achterstand hadden van 201 nog te huisvesten verblijfsgerechtigden. De overige 193 nog te huisvesten verblijfsgerechtigden komen voor rekening van gemeenten die tussen de 90 en 100 % hadden gerealiseerd. Daarmee komt het totaal aantal nog te huisvesten verblijfsgerechtigden per 31 december 2001 op 578. De Provincie is sinds november 2001 de toezichtstaak gaan intensiveren.
19-6-2002 10:05

Zoekwoorden:

Deel: ' Jaaroverzicht statushouders 2001 Limburg '
Lees ook