Gemeente Capelle a/d IJssel


JAARPLAN 1999 WOP-MIDDELWATERING

Er is besloten de volgende zaken te realiseren:
* vier keer per jaar een infobulletin huis aan huis verspreiden;
* een aantal rolstoelvoorzieningen op nog nader te bepalen plaatsen;

* op een aantal plaatsen aanvulling op de openbare verlichting;
* een bijdrage in verband met de Nationale Straatspeeldag, die georganiseerd wordt door de buurtaandeelhouders in de Hoven, in samenwerking met de buurtgroep Middelwatering;
* speelvoorzieningen bij de Rondelen in samenwerking met Woningpartners;

* doelpalen in de Merelhoven;

* een hek langs het veld aan de Kievitlaan;
* bloembakken aan de Binnenhof;

* bloembollen in het gras bij de Merelwijk;
* het plaatsen in buurten van kerstbomen aan het eind van het jaar;


* een bijdrage aan de buurtvereniging Oude Plaats ten behoeve van de organisatie van Koninginnedag;

* projecten op het gebied van buurtbetrokkenheid.

Na goedkeuring van het College van burgemeester & wethouders van Capelle aan den IJssel kan de uitvoering ter hand worden genomen.

Deel: ' Jaarplan 1999 WOP-Middelwatering Capelle a/d IJssel '
Lees ook