Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Home > Documenten > Jaarrapport Inspectie voor de Gezondheidszorg 2001

Jaarrapport Inspectie voor de Gezondheidszorg 2001

Dit jaarrapport van de Inspectie is een van de manieren om de burgers, overheid en het veld actief te informeren. In het jaarrapport legt de Inspectie publieke verantwoording af over haar werkzaamheden en de resultaten ervan.

Na het voorwoord van de Inspecteur-Generaal en de inleiding volgt in zes inhoudelijke hoofdstukken verslag van de bevindingen van het toezicht. Hoofdstuk 2 gaat over toegankelijkheid van de zorg. In hoofdstuk 3 staat kwaliteit centraal. het vierde hoofdstuk handelt over veiligheid en veiligheidsrisicos. Via de hoofdstukken 5 en 6 wordt duidelijk gemaakt dat in het toezicht de accenten liggen op signaleren en corrigeren. In hoofdstuk 6 staan centraal de toepassing van het klachtrecht en het tuchtrecht en de rol van de Inspectie hierbij. Ook aan internationale zaken (hoofstuk 7) wordt in het jaarrapport aandacht geschonken. Tenslotte kot in hHet laatste hoofstuk de bedrijfsvoering van de Inspectie aan bod.

Jaarrapport Inspectie voor de Gezondheidszorg 2001 1. Jaarrapport Inspectie voor de Gezondheidszorg 2001
Rapport, 6-5-2002

Deel: ' Jaarrapport Inspectie voor de Gezondheidszorg 2001 '
Lees ook