Zie ook Nieuwsbank Crowdfunding: https://www.nieuwsbank.nl/cf/2012/10/14/J001.htm

Jaarrekening 2012 gemeente Alphen aan den Rijn misleidend


Boekhoudfraude bij gemeente Alphen aan den Rijn opgelopen naar 58 miljoen euro

ALPHEN AAN DEN RIJN, 20130603 -- In de door gemeente Alphen aan den Rijn uitgebrachte jaarrekening 2012 presenteert het gemeentebestuur een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van 3,6 miljoen euro. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van 15,5 miljoen euro. Ook de weergave van de financiële positie is misleidend. Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 2002-2012 een voordelig saldo van 127,8 miljoen euro. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van 70,2 miljoen euro (waarvan winst van 127,5 miljoen euro uit de verkoop van de NUON-aandelen). Boekhoudfraude dus van 57,6 miljoen euro.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn is te vinden op www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen "Dossier: Alphen aan den Rijn"

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl


Deel: ' Jaarrekening 2012 gemeente Alphen aan den Rijn misleidend '
Lees ook