Jaarrekening 2012 gemeente Barneveld misleidend


Boekhoudfraude bij gemeente Barneveld opgelopen naar 37 miljoen euro

Barneveld, 20130425 -- In de door gemeente Barneveld uitgebrachte jaarrekening 2012 presenteert het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 2,6 miljoen euro. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van 29,2 miljoen euro. Ook de weergave van de financiële positie is misleidend. Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 2010-2012 een voordelig saldo van 3,6 miljoen euro. In werkelijkheid was er in deze periode een nadelig saldo van 33,0 miljoen euro. Boekhoudfraude derhalve van 36,6 miljoen euro.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies. 
Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Barneveld is te vinden op: www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen dossier:
"Dossier: Barneveld"
 
Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl
 
 
 


Deel: ' Jaarrekening 2012 gemeente Barneveld misleidend '


Lees ook