Zie ook Nieuwsbank Crowdfunding: https://www.nieuwsbank.nl/cf/2012/10/14/J001.htm

Jaarrekening 2012 gemeente Nijmegen misleidend


Boekhoudfraude bij gemeente Nijmegen opgelopen naar 125 miljoen euro

NIJMEGEN, 20130506 -- In de door gemeente Nijmegen uitgebrachte jaarrekening 2012 presenteert het gemeentebestuur een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van 13,5 miljoen euro. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van 23,9 miljoen euro. Ook de weergave van de financiële positie is misleidend. Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 2010-2012 een voordelig saldo van 8,2 miljoen euro. In werkelijkheid was er in deze periode een nadelig saldo van 116,4 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 124,6 miljoen euro.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Nijmegen is te vinden op www.leoverhoef.nl en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen "Dossier: Nijmegen"

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl


Deel: ' Jaarrekening 2012 gemeente Nijmegen misleidend '


Lees ook