Zie ook Nieuwsbank Crowdfunding: https://www.nieuwsbank.nl/cf/2012/10/14/J001.htm

Jaarrekening 2012 provincie Overijssel misleidend


Boekhoudfraude bij provincie Overijssel opgelopen naar 424 miljoen euro

ZWOLLE, 20130513 -- In de door provincie Overijssel uitgebrachte jaarrekening 2012 presenteert het provinciebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 52,6 miljoen euro. In werkelijkheid leed de provincie een verlies van 53,4 miljoen euro. Ook de weergave van de financiële positie is misleidend. Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 2010-2012 een voordelig saldo van 91,4 miljoen euro. In werkelijkheid was er in deze periode een nadelig saldo van 332,8 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 424,2 miljoen euro.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de Provinciale Staten van Overijssel is te vinden op www.leoverhoef.nl en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen "Dossier: Overijssel"

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl


Deel: ' Jaarrekening 2012 provincie Overijssel misleidend '
Lees ook