Zie ook Nieuwsbank Crowdfunding: https://www.nieuwsbank.nl/cf/2012/10/14/J001.htm

Jaarrekening 2013 gemeente Amersfoort misleidend


Boekhoudfraude bij gemeente Amersfoort opgelopen naar 94 miljoen euro

AMERSFOORT, 20140506 -- In de door gemeente Amersfoort uitgebrachte jaarrekening 2013 presenteert het gemeentebestuur een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van 3,9 miljoen euro. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van 12,3 miljoen euro. Ook de weergave van de financiële positie is misleidend. Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 2005-2013 een voordelig saldo van 80,9 miljoen euro. In werkelijkheid was er in deze periode een nadelig saldo van 13,2 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 94,1 miljoen euro.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Amersfoort is te vinden op www.leoverhoef.nl en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen "Dossier: Amersfoort".

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl .


Deel: ' Jaarrekening 2013 gemeente Amersfoort misleidend '
Lees ook