Zie ook Nieuwsbank Crowdfunding: https://www.nieuwsbank.nl/cf/2012/10/14/J001.htm

Jaarrekening 2013 provincie Noord-Holland misleidend


Boekhoudfraude bij provincie Noord-Holland opgelopen naar 675 miljoen euro

NOORD-HOLLAND, 20140528 -- In de door provincie Noord-Holland uitgebrachte jaarrekening 2013 presenteert het provinciebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 29 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekening leert dat in werkelijkheid de provincie een verlies leed van 95 miljoen euro. Ook de weergave van de financiële positie is misleidend. Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen was er in de periode 2010-2013 een voordelig saldo van 106 miljoen euro. In werkelijkheid was er in deze periode een nadelig saldo van 569 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 675 miljoen euro.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de Provinciale Staten van Noord-Holland is te vinden op www.leoverhoef.nl en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen "Dossier: Noord-Holland".

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl .


Deel: ' Jaarrekening 2013 provincie Noord-Holland misleidend '


Lees ook