Zie ook Nieuwsbank Crowdfunding: https://www.nieuwsbank.nl/cf/2012/10/14/J001.htm

Jaarrekening 2014 gemeente Langedijk misleidend


Boekhoudfraude bij gemeente Langedijk opgelopen naar 17 miljoen euro

LANGEDIJK, 20150609 -- In de door gemeente Langedijk uitgebrachte jaarrekening 2014 presenteert het gemeentebestuur een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van 8,6 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekening leert dat in werkelijkheid de gemeente een verlies leed van 12,7 miljoen euro. Ook de weergave van de financiële positie is misleidend. Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen was er in de periode 2011-2014 een nadelig saldo van 16,3 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekeningen leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een verlies leed van 33,2 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 16,9 miljoen euro.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Langedijk is te vinden op www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen "Dossier: Langedijk".

Meer informatie over de door registeraccountant drs. L.W.Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het (vm) NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl .


Deel: ' Jaarrekening 2014 gemeente Langedijk misleidend '


Lees ook