Zie ook Nieuwsbank Crowdfunding: https://www.nieuwsbank.nl/cf/2012/10/14/J001.htm

Jaarrekening 2014 gemeente Noordoostpolder misleidend


Boekhoudfraude bij gemeente Noordoostpolder opgelopen naar 36 miljoen euro

NOORDOOSTPOLDER, 20151112 -- In de door gemeente Noordoostpolder uitgebrachte jaarrekening 2014 presenteert het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 3,0 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekening leert dat in werkelijkheid de gemeente een voordelig saldo had van 0,4 miljoen euro. Ook de weergave van de financiële positie is misleidend. Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen was er in de periode 2009-2014 een voordelig saldo van 10,5 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekeningen leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een verlies leed van 25,4 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 35,9 miljoen euro.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Noordoostploder is te vinden op www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen "Dossier: Noordoostpolder".

Meer informatie over de door registeraccountant drs. L.W.Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het (vm) NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl .


Deel: ' Jaarrekening 2014 gemeente Noordoostpolder misleidend '


Lees ook