Jaarrekening 2015 gemeente Ermelo misleidend


Boekhoudfraude bij gemeente Ermelo opgelopen naar 20 miljoen euro

ERMELO, 20160707 -- In de door gemeente Ermelo uitgebrachte jaarrekening 2015 en de berichtgeving daarover presenteert het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 6,3 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekening leert dat in werkelijkheid de gemeente een voordelig saldo had van slechts 0,6 miljoen euro. Ook de weergave van de financiële positie is misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2010-2016 een voordelig saldo van 16,0 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekeningen leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een verlies leed van 4,4 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 20,4 miljoen euro.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Ermelo is te vinden op www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen "Dossier: Ermelo".

Meer informatie over de door registeraccountant drs. L.W.Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het (vm) NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl .


Deel: ' Jaarrekening 2015 gemeente Ermelo misleidend '


Lees ook