Zie ook Nieuwsbank Crowdfunding: https://www.nieuwsbank.nl/cf/2012/10/14/J001.htm

Jaarrekening 2015 gemeente Krimpenerwaard misleidend


Boekhoudfraude bij gemeente Krimpenerwaard opgelopen naar 32 miljoen euro

KRIMPENERWAARD, 20160606 -- In de door de nieuwe gemeente Krimpenerwaard uitgebrachte jaarrekening 2015 presenteert het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 4,2 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekening leert dat in werkelijkheid de gemeente een verlies leed van 0,6 miljoen euro. Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren van de voormalige fusie-gemeenten waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen was er in de periode 2010-2015 een voordelig saldo van 19,0 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekeningen leert dat in werkelijkheid de gemeente(n) in deze periode een verlies leed/leden van 12,7 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 31,7 miljoen euro.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Krimpenerwaard is te vinden op www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen "Dossier: Krimpenerwaard".

Meer informatie over de door registeraccountant drs. L.W.Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het (vm) NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl .


Deel: ' Jaarrekening 2015 gemeente Krimpenerwaard misleidend '


Lees ook