Zie ook Nieuwsbank Crowdfunding: https://www.nieuwsbank.nl/cf/2012/10/14/J001.htm

Jaarrekening 2015 provincie Drenthe misleidend


Boekhoudfraude bij provincie Drenthe opgelopen naar 67 miljoen euro

ASSEN, 20160919 -- In de door provincie Drenthe uitgebrachte jaarrekening 2015 en de berichtgeving daarover presenteert het provinciebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 3,5 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekening leert dat in werkelijkheid de provincie een verlies leed van 4,7 miljoen euro. Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Het provinciebestuur presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2012-2015 een voordelig saldo van 20,3 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekeningen leert dat in werkelijkheid de provincie in deze periode een verlies leed van 46,2 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 66,5 miljoen euro.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.


Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de Provinciale Staten van Drenthe is te vinden op www.leoverhoef.nl

en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen "Dossier: Drenthe".


Meer informatie over de door registeraccountant drs. L.W.Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het (vm) NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl .Deel: ' Jaarrekening 2015 provincie Drenthe misleidend '


Lees ook