Zie ook Nieuwsbank Crowdfunding: https://www.nieuwsbank.nl/cf/2012/10/14/J001.htm

Jaarrekening 2015 provincie Friesland misleidend


Boekhoudfraude bij provincie Friesland opgelopen naar 243 miljoen euro

LEEUWARDEN, 20160615 -- In de door provincie Friesland uitgebrachte jaarrekening 2015 en de berichtgeving daarover presenteert het provinciebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 21,3 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekening leert dat de provincie in werkelijkheid een verlies leed van 107,1 miljoen euro. Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen was er in de periode 2013-2015 een voordelig saldo van 35,6 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekeningen leert dat in werkelijkheid de provincie in deze periode een verlies leed van 207,4 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 243,0 miljoen euro.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de Provinciale Staten van Friesland is te vinden op www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen "Dossier: Friesland".

Meer informatie over de door registeraccountant drs. L.W.Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het (vm) NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl .


Deel: ' Jaarrekening 2015 provincie Friesland misleidend '


Lees ook