Zie ook Nieuwsbank Crowdfunding: https://www.nieuwsbank.nl/cf/2012/10/14/J001.htm

Jaarrekening 2015 provincie Limburg misleidend


Boekhoudfraude bij provincie Limburg opgelopen naar 494 miljoen euro

MAASTRICHT, 20160608 -- In de door provincie Limburg uitgebrachte jaarrekening 2015 presenteert het provinciebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 61,0 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekening leert dat in werkelijkheid de provincie een verlies leed van 23,1 miljoen euro. Ook de weergave van de financiële positie is misleidend. Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen was er in de periode 2012-2015 een voordelig saldo van 203,2 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekeningen leert dat in werkelijkheid de provincie in deze periode een verlies leed van 290,4 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 493,6 miljoen euro.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de Provinciale Staten van Limburg is te vinden op www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen "Dossier: Limburg".

Meer informatie over de door registeraccountant drs. L.W.Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere provincies en gemeenten en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het (vm) NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl .


Deel: ' Jaarrekening 2015 provincie Limburg misleidend '


Lees ook