Zie ook Nieuwsbank Crowdfunding: https://www.nieuwsbank.nl/cf/2012/10/14/J001.htm

Jaarrekening 2015 provincie Overijssel misleidend


Boekhoudfraude bij provincie Overijssel opgelopen naar 753 miljoen euro

ZWOLLE, 20160630 -- In de door provincie Overijssel uitgebrachte jaarrekening 2015 en de berichtgeving daarover presenteert het provinciebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 109,9 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekening leert dat in werkelijkheid de provincie een verlies leed van 52,3 miljoen euro. Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen was er in de periode 2010-2015 een voordelig saldo van 282,2 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekeningen leert dat in werkelijkheid de provincie in deze periode een verlies leed van 470,6 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 752,8 miljoen euro.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de Provinciale Staten van Overijssel is te vinden op www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen "Dossier: Overijssel".

Meer informatie over de door registeraccountant drs. L.W.Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere provincies en gemeenten en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het (vm) NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl .


Deel: ' Jaarrekening 2015 provincie Overijssel misleidend '


Lees ook