Jaarrekening 2016 gemeente Amsterdam misleidend


Boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam opgelopen naar 4 miljard euro Met boekhoudfraude werd gemaskeerd dat Amsterdam sinds 1998 geheel onnodig Onroerendezaakbelasting oplegde

AMSTERDAM, 20170612 -- In de door gemeente Amsterdam uitgebrachte jaarrekening 2016 en de berichtgeving daarover presenteert het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 160 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekening leert dat in werkelijkheid de gemeente zelfs een voordelig saldo had van 198 miljoen euro. Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 1998-2016 een voordelig saldo van 1.208 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekeningen leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een voordelig saldo had van 5.226 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 4.018 miljoen euro.

Amsterdam had in de periode 1998-2016 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 5.226 miljoen euro. In deze periode was de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting 2.817 miljoen euro. De Onroerendezaakbelasting was dus geheel onnodig. Met boekhoudfraude werd dat gemaskeerd.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.
 
Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Amsterdam is te vinden op www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen "Dossier: Amsterdam".
 
Meer informatie over de door registeraccountant drs. L.W.Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het (vm) NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl .


Deel: ' Jaarrekening 2016 gemeente Amsterdam misleidend '


Lees ook