Jaarrekening 2016 gemeente Midden-Delfland misleidend


Boekhoudfraude bij gemeente Midden-Delfland opgelopen naar 26 miljoen euro

MIDDEN-DELFLAND, 20170919 -- In de door gemeente Midden-Delfland uitgebrachte jaarrekening 2016 en de berichtgeving daarover presenteert het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 1,6 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekening leert dat in werkelijkheid de gemeente een verlies leed van 7,2 miljoen euro. Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2009-2016 een voordelig saldo van 5,7 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekeningen leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een verlies leed van 19,9 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 25,6 miljoen euro.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.
 
Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Midden-Delfland is te vinden op www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen "Dossier: Midden-Delfland".
 
Meer informatie over de door registeraccountant drs. L.W.Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het (vm) NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl .


Deel: ' Jaarrekening 2016 gemeente Midden-Delfland misleidend '


Lees ook