Tweede Kamer der Staten Generaal

vrom0000.046 brief sts vrom afschrift verslag en de jaarrekening van d e stichting bureau architectenregister 1998

Gemaakt: 18-1-2000 tijd: 11:45


1

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


12 januari 2000

Ingevolge artikel 8, lid 2 van de Wet op de architectentitel zend ik u hierbij een afschrift van het verslag en de jaarrekening van de Stichting Bureau Architectenregister voor het jaar 1998, waaraan ik mijn goedkeuring heb verleend.

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Bijlage is niet elektronisch beschikbaar

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Jaarrekening stichting bureau architectenregister 1998 '
Lees ook