Jaarrekeningen gemeente Capelle aan den IJssel misleidend


Gemeente Capelle aan den IJssel legde in periode 2003-2010 geheel onnodig Onroerendezaakbelasting op

CAPELLE AAN DEN IJSSEL, 20110906 -- In de door gemeente Capelle aan den IJssel uitgebrachte jaarrekening 2010 presenteert het gemeentebestuur een saldo van opbrengsten en kosten van 0,9 miljoen euro. In werkelijkheid hield de gemeente 2,6 miljoen euro over. Ook de weergave van de financiële positie is misleidend. Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 2003-2010 een voordelig saldo van 17,8 miljoen euro. In werkelijkheid was er in die periode een voordelig saldo van 63,7 miljoen euro. In deze periode was de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting circa 50 miljoen euro. Die was dus geheel overbodig.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.


Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel is te vinden op: www.leoverhoef.nl en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen dossier: "Dossier: Capelle aan den IJssel"


Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl


Deel: ' Jaarrekeningen gemeente Capelle aan den IJssel misleidend '




Lees ook