Jaarrekeningen Nieuwegein op orde


Geen boekhoudfraude bij gemeente Nieuwegein

NIEUWEGEIN, 20140217 -- De jaarrekeningen van de gemeente Nieuwegein zijn in orde. In de afgelopen jaren heeft de gemeente altijd een goedkeurende verklaring van de accountant gehad. Het college van B&W spreekt met klem tegen dat er sprake zou zijn van boekhoudfraude bij de gemeente Nieuwegein.

De gemeente Nieuwegein heeft met grote verbazing kennis genomen van het persbericht uitgebracht door de heer Verhoef uit Wijk bij Duurstede. Het college van B&W spreekt met klem tegen dat er sprake zou zijn van boekhoudfraude bij de gemeente Nieuwegein. De jaarrekeningen van de gemeente Nieuwegein zijn in overeenstemming met de bepalingen zoals die in het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) voor gemeenten zijn gegeven. In de afgelopen jaren heeft de gemeente altijd een goedkeurende verklaring van de accountant gehad, waarin bevestigd wordt dat deze in overeenstemming is met de bepalingen in het BBV.

Onterechte suggestie

De heer Verhoef erkent de bepalingen van het BBV op het punt van inzet van reserves niet en trekt daardoor andere conclusies met betrekking tot het saldo van de jaarrekening. Hij geeft aan dit verschil van inzicht de kwalificatie boekhoudfraude. Het woord boekhoudfraude is in dat verband al talloze keren door de heer Verhoef gebruikt in relatie tot vrijwel alle gemeenten in Nederland. Die kwalificatie komt geheel voor zijn rekening en is niet door de gemeente Nieuwegein erkend, zoals in het persbericht wordt gesuggereerd. De onttrekkingen aan de reserves, zoals die in de begroting en jaarrekening van de gemeente Nieuwegein zijn opgenomen, zijn alle een uitwerking van besluiten van de gemeenteraad. De gemeente heeft de besluiten van de raad verwerkt conform het BBV en daarmee kan er geen sprake zijn van fraude.    


Deel: ' Jaarrekeningen Nieuwegein op orde '
Lees ook