Jaarresultaten Barco - 26/02/2003

EBIT 2002 groeit jaar op jaar 32%

Verkoop op hetzelfde niveau als in 2001

Kortrijk, België, 26 februari 2003 - Barco (Euronext: BAR; Reuters: BARBt.BR; Bloomberg: BAR BB) maakte vandaag de resultaten bekend voor het kwartaal en het boekjaar die afliepen op 31 december 2002.

Vierde kwartaal 2002

De geconsolideerde verkoop voor het vierde kwartaal steeg jaar op jaar 7,7 procent, van 180,9 miljoen euro voor het vierde kwartaal van 2001 tot 194,9 miljoen euro voor dezelfde periode in 2002. Dat was hoofdzakelijk te danken aan de omzetstijging in het kwartaal van 40% bij BarcoView en 14% bij BarcoVision. Dit kwartaal stonden BarcoView en BarcoVision in voor respectievelijk 36 en 13 procent van de geconsolideerde verkoop.

De Asia Pacific regio liet in het vierde kwartaal sterke verkoopcijfers optekenen met 22% van de geconsolideerde verkoop. 30% van de verkoop werd gerealiseerd in de NAFTA-regio en 41% in de Europese Unie.

Terwijl de orders in de eerste drie kwartalen van 2002 hoger lagen dan de verkoop, met een totaalbedrag aan bestellingen van 159 miljoen euro, was dat voor het vierde kwartaal niet het geval. In het vierde kwartaal daalden de bestellingen met 2,6% in vergelijking met dezelfde periode in 2001.

De brutomarge op de variabele kosten bedroeg 55,9%. Het werkkapitaal daalde verder. De voorraad daalde in de loop van het vierde kwartaal van 128 miljoen naar 110 miljoen euro en de handelsvorderingen van 80 naar 70 DSO. De netto cash steeg van 67,8 miljoen naar 88,1 miljoen euro.

De geconsolideerde winst vóór interest en belastingen (EBIT) werd dit kwartaal bijna verdrievoudigd, tot 32,2 miljoen euro, tegenover 11,6 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2001. Daardoor bedroeg de EBIT-marge voor het kwartaal 16,5 procent, tegenover 6,4 procent in het vierde kwartaal van 2001.

Het geconsolideerde nettoresultaat voor het vierde kwartaal steeg jaar op jaar van -87,9 naar 22,2 miljoen euro. De courante winst per gewoon aandeel (EPS) bedroeg dit kwartaal 2,1 euro, in vergelijking met een winst per aandeel van 0,78 euro voor hetzelfde kwartaal in 2001.

Volledige jaar 2002

Voor het volledige jaar 2002 daalde de geconsolideerde omzet jaar op jaar met ongeveer één procent tot 669,1 miljoen euro, tegenover 673,4 miljoen euro in boekjaar 2001. Als we voor dit jaar geen rekening houden met de negatieve impact van de waardedaling van de USD in vergelijking met de euro, zou de geconsolideerde verkoop twee procent hoger hebben gelegen. Voor het volledige jaar 2002 werd 45 procent van de geconsolideerde omzet van Barco gerealiseerd in USD of aan de USD gekoppelde munten. Anderzijds heeft Barco operationele kosten en koopt het componenten in USD ten belope van meer dan 60 procent van zijn inkomsten in USD, wat de negatieve impact van de wisselkoers van de USD toch tempert.

Wat de regio's betreft, steeg de omzet in de NAFTA-regio (de VS, Canada en Mexico) en Azië tot respectievelijk 32 en 18 procent van de geconsolideerde omzet. Dat was het resultaat van de inspanningen die de onderneming leverde om het relatieve gewicht van de verkoop aan deze regio's op te trekken. In het hele jaar 2001 waren Noord-Amerika en Azië goed voor respectievelijk 29 en 17 procent van de geconsolideerde verkoop.

De bestellingen daalden voor het hele jaar, in vergelijking met het jaar ervoor, met ongeveer één procent. De bestellingen zouden twee procent hoger hebben gelegen als we geen rekening dienden te houden met de impact van de waardedaling van de Amerikaanse dollar tegenover de euro, de munt waarin Barco rapporteert. Het orderboek steeg van 240,6 miljoen euro in 2001 naar 245,1 miljoen op het einde van 2002.

De geconsolideerde brutomarge hield stevig stand op 55,2 procent. De geconsolideerde exploitatiekosten daalden voor het hele jaar in vergelijking met het voorgaande jaar met 7%. De investeringen in materiële vaste activa daalden van 32,1 miljoen euro tot 16,8 miljoen euro in 2002, waardoor de afschrijving van materiële vaste activa 2,9 miljoen euro lager lag. De investeringen in Onderzoek & Ontwikkeling bleven op een hoog niveau, namelijk 10,7% van de geconsolideerde omzet, met het oog op de duurzame vernieuwing van de portefeuille van producten- en oplossingen van Barco.

Het werkkapitaal werd significant gereduceerd door de gestegen efficiëntie: de voorraad werd jaar op jaar verminderd met 29% en de handelsvorderingen met 5%. Door een beter beheer van de voorraaden van de handelsvorderingen konden de afboekingen worden gereduceerd van 29,3 miljoen euro in 2001 tot 14,4 miljoen euro in 2002. Op 31 december 2002 verbeterde de netto cash positie verder tot 88,1 miljoen euro.

De winst vóór interesten en belastingen steeg met 32,3 procent tot 72,1 miljoen euro, tegenover 54,5 miljoen euro voor het boekjaar 2001. Daaruit blijkt de sterke rendabiliteitsstijging die in het laatste kwartaal van het jaar werd gerealiseerd. Het courante resultaat vóór belastingen en vóór afschrijving van goodwill steeg zelfs met 35% tot 73,4 miljoen euro of 11% van de verkoop in 2002. Het courante resultaat na belastingen ging van 39 miljoen euro naar 57,3 miljoen euro, wat de winst per aandeel van 3,1 naar 4,6 euro duwde. Het netto resultaat voor 2002 bedraagt 21,6 miljoen euro, tegenover -64,1 miljoen euro in 2001. De negatieve buitengewone resultaten van 2002 van 28,2 miljoen euro waren hoofdzakelijk te wijten aan de vermindering van de participatie van Barco in Esko-Graphics en de afschrijvingen op de overige investeringen in Esko-Graphics, Mania en ManiaBarco. De overige financiële investeringen in deze ondernemingen bedragen 19,2 miljoen euro.

Betaling van het dividend voor het boekjaar 2002

De Raad van Bestuur van de Onderneming zal aan de Algemene Aandeelhoudersvergadering die wordt georganiseerd op 14 mei 2003, de uitbetaling voorstellen van een dividend ten belope van 1,92 euro per gewoon aandeel. Voor 2001 was dat 1,88 euro. Het dividend zal kunnen worden uitbetaald vanaf 28 mei 2003.

Vooruitzichten voor het eerste kwartaal en de rest van boekjaar 2003

Voor het eerste kwartaal van 2003 verwacht Barco dat de geconsolideerde omzet op hetzelfde niveau zal blijven of lichtjes zal stijgen tot 150 à 155 miljoen euro, ondanks de negatieve impact van 8% op de inkomsten als gevolg van de sterkte van de euro tegenover de Amerikaanse dollar. De omzetstijging voor het kwartaal zou moeten worden gestimuleerd door systemen voor medische beeldvorming en luchtverkeerscontrole (ATC of Air Traffic Control), terwijl de vraag naar producten voor de markt voor textielmachines naar verwachting ook stevig stand zal houden. Tegelijk worden in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar lagere verkoopcijfers verwacht in Media en - in simulatieproducten voor de markt van de burgerluchtvaart. De nieuwe producten op het vlak van Media, Controlekamers en Simulatie, die in het tweede kwartaal van 2003 zullen worden gelanceerd, zullen de verkoop later in het jaar positief beïnvloeden. We verwachten dat de EBIT-marge voor het eerste kwartaal in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar lichtjes zal verbeteren.

Verder dan het eerste kwartaal van 2003 blijft het moeilijk om voorspellingen te maken. De organische groei kan teniet worden gedaan door de zwakke koers van de Amerikaanse dollar tegenover de euro en andere externe factoren. De geconsolideerde EBIT-marge zal wellicht kunnen profiteren van de stabiele brutomarge en duurzame kostencontrole. Ondanks het verhoogde effectieve belastingtarief voor boekjaar 2003 verwacht Barco een sterke jaar-op-jaarstijging van de nettowinst per aandeel. Er worden immers geen uitzonderlijke uitgaven verwacht in verband met de participatie van de onderneming in Esko-Graphics. Ook voor de voorraad en de handelsvordringen wordt een verdere daling verwacht, wat dan weer een positieve invloed zal hebben op het werkkapitaal.

De Barco-strategie voor 2003 en daarna

Voor boekjaar 2003 en daarna zal Barco op drie vlakken groeien. De onderneming zal zich nog meer concentreren op geografische regio's die nog een sterke groei doormaken of waar haar marktaandeel in bepaalde verticale markten nog kan worden uitgebreid. Barco zal ook blijven evolueren van producten naar systeemoplossingen. Daarnaast zal Barco zijn leiderschap in verticale markten zoals Media & Entertainment, Controlekamers, Simulatie, Geneeskunde, Defensie & Veiligheid, Luchtverkeerscontrole en Textiel uitbreiden naar nieuwe segmenten van deze markten. De onderneming zal ook bijkomende groei halen uit toonaangevende producten in nieuwe markten, zoals de digitale filmmarkt.

Alle vergelijkingen met de resultaten van 2001 die in dit persbericht zijn opgenomen, verwijzen naar de pro forma resultaten voor 2001. Deze pro forma resultaten zijn exclusief de resultaten van het vroegere Barco Graphics en inclusief de resultaten van dotrix nv.

De commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correctie hebben aan het licht gebracht die in de boekhoudkundige informatie, opgenomen in het communiqué, zou moeten doorgevoerd worden.

Zie bijlage op website voor: - Kerncijfers Vierde Kwartaal 2002 - Kerncijfers 2002

Wij verwijzen naar www.barco.com voor balans, resultatenrekening en tekst "Evolution of the Results" in het jaarrapport 2002 op deze site. Zie het origineel http://www.barco.com/corporat...how.asp?index=767 .

Over Barco

Barco, een internationaal bedrijf met hoofdzetel in Kortrijk, België, is actief in drie domeinen van beeldtechnologie. Barco ontwerpt en ontwikkelt oplossingen voor grootscherm-visualisatie, visualisatiesystemen voor levenskritische toepassingen, en systemen voor visuele inspectie. Barco heeft een netwerk van filialen, distributeurs en agenten in bijna 100 landen. Barco is genoteerd op Brussels/Euronext, en maakt deel uit van de BEL 20, de Next 150 en de Dow Jones Sustainability Indexes.

Meer informatie over BARCO kan u vinden op het Web: http://www.barco.com

Deel: ' Jaarresultaten Barco - Belgie 26/02/2003 '
Lees ook