Euronext Amsterdam

21 Mar 2003 Jaarresultaten Euronext 2002
Persbericht 2003.027

Jaarresultaten Euronext 2002:

Solide omzetgroei gecombineerd met strikte kostenbeheersing leidt tot hogere EBIT en nettowinst.

Boekjaar 2002:

* Omzet bedraagt EUR996,55 mln: een stijging met 6.4% (1)
* Strikte kostenbeheersing leidt tot 8,1%-lagere bedrijfslasten
* EBIT (voor goodwillamortisatie) komt uit op EUR237,78 mln: een toename van 113,9 % (1)

* Nettowinst bedraagt EUR166,16 mln, inclusief EUR71 mln aan eenmalige posten (1)

* Euronext keert een dividend uit van EUR 0,45 per aandeel: een toename van 28,6%

21 Maart 2003

- Euronext NV publiceert vandaag de resultaten over het boekjaar 2002. Vergeleken met 2001 (pro forma) steeg de omzet met 6,4% van EUR936,46 mln tot EUR966,55 mln, terwijl de bedrijfslasten afnamen met 8,1% ofwel EUR66,5 mln. De lastenreductie was het gevolg van de eerste effecten van de synergieën die Euronext genereerde door de integratie van onze effectenmarkten en een significante afname van het algehele kostenniveau. De omzetgroei, gecombineerd met een strikte controle op de kostenontwikkeling, leidde tot een sterke verbetering van de EBIT (voor afschrijving goodwill) van EUR111,16 mln (pro forma) tot EUR237,78 mln, ofwel een stijging van 113,9% jaar op jaar.

De nettowinst na goodwillamortisatie steeg met 186,6% naar EUR166,16 mln. Dit is inclusief de netto-impact van EUR71 mln (inclusief belastingeffect) aan eenmalige posten: de verkoop van het 20%-belang in Clearnet en van de verkoop van de Nederlandse en Belgische settlement-activiteiten aan Euroclear (boekwinst van EUR91,1 mln) en de verkoop van ons 25%-belang in Stoxx (EUR5,5 mln voor belasting; EUR4 mln na belasting). De mark-to-market-herwaardering van ons 0,74%-belang in Atos-Origin had een negatieve impact van EUR16,4 mln voor belasting (EUR13 mln na belasting) op het netto financieringsresultaat. Andere eenmalige negatieve factoren betroffen de voorziening voor vervroegde uittreding (EUR11 mln voor belasting; EUR7 mln na belasting) en de schikking met CME naar aanleiding van een patentzaak (EUR7 mln voor belasting; EUR5 mln na belasting). In 2001 was het effect van eenmalige posten op de nettowinst (pro forma) neutraal.

Klik hier voor het volledige rapport.

© Euronext Amsterdam / Pers en Public Affairs

Deel: ' Jaarresultaten Euronext 2002 '
Lees ook