Euronext Brussels

Jaarresultaten - 01/02/2002

Omega Pharma - Geslaagde internationalisering creert sterke groei Omega Pharma : omzet 2001 + 144 %, netto courante winst per aandeel + 150 %

Geslaagde internationalisering creert sterke groei Omega Pharma : omzet 2001 + 144 %, netto courante winst per aandeel + 150 %

Toelichting vierde kwartaal 2001

De 'eigen producten' presteerden zeer sterk. In Belgi verdubbelden de eigen producten hun omzet in vergelijking met Q4/2000 (dankzij de positionering, de verkoopsnetwerken en enkele line-extensions), in de andere landen werden de eerste synergetische projecten succesvol gelanceerd, zoals bvb Bodysol in Frankrijk en Duitsland, en Davitamon vitalis (< OK-gamma) in Nederland.

De B2B-activiteiten groeiden in Belgi met 37 %, doch werden afgeremd door een voorzichtig investerings- en voorraadbeleid van de afnemers.
OmegaSoft en de dentale divisie kenden een sterke groei, in Belgi respectievelijk + 76 % en + 45 % t.o.v. het vierde kwartaal 2000.
De generieken kenden een jaarlijkse groei van 39 %, minder dan verwacht. Veel nieuwe lanceringen zijn voorzien vanaf 2002, doch een consequent, toekomstgericht overheidsbeleid is noodzakelijk om voor generische geneesmiddelen - naar Europees model - een volwaardige plaats in een coherent geneesmiddelenbeleid te creren.
De divisie 'distributies' groeide met 76 % in Belgi, mede dankzij de continue groei van bvb het Pharmacia-, Mlnlycke- en het Whitehallpartnership.
De UK kende een traditioneel zwak vierde kwartaal, door het (voorlopig) ontbreken van winterproducten.
Alle andere landen (zowel Nederland, Frankrijk, Spanje als Duitsland) groeiden met minimaal 20 % op kwartaalbasis (t.o.v. Q3/2001), dankzij de interne dynamiek, de eerste synergetische productlanceringen en de internationalisering van de B2B-activiteiten en enkele distributies.
Dankzij efficintie en de gunstige product-mix bedraagt de EBIT in het vierde kwartaal 25,1 Mio, een EBIT-marge van 18,6 %.

Rekening houdend met een hoger belastingspercentage in het vierde kwartaal, zal de netto-courante winst ongeveer 0.59 per aandeel bedragen (+ 144 % tov Q4/2000), waardoor de netto courante winst per aandeel over het volledig boekjaar 2001 ongeveer 1,60 zal bedragen (+ 150 % tov 2000).
Vooruitzichten
Omega Pharma verwacht voor 2002 een substantile groei in alle landen en divisies. Veel synergetische projecten zijn voorbereid en de rapporterings-, controlling- en managementstructuur functioneert zeer goed. De activiteiten in Belgi, Nederland en Frankrijk zullen genieten van het marktleiderschap, en in Duitsland, Spanje en Engeland zullen belangrijke stappen richting een mature en efficinte organisatie worden gezet.

De resultaten in 2001 bevestigen dat performante verkoopsnetwerken garant kunnen staan voor lange-termijn-groei met hefboomeffect op de rendabiliteit. Het actueel business-plan 2002 (rekening houdend met de nieuw gecreerde aandelen) vertoont een omzet van 570 Mio en een netto courante winst per aandeel van 2,61. Vanzelfsprekend kunnen de beschikbare middelen (dankzij de kapitaalverhoging van december 2001) op korte en middellange termijn aangewend worden voor selectieve acquisities met onmiddellijk relutief effect n ter versnelling van het strategisch plan. Tevens kan de internationale structuur van Omega Pharma nieuwe partnerships aantrekken. Daardoor is het te verwachten dat de vermelde omzet- en winstdoelstellingen in de loop van het jaar positief kunnen bijgesteld worden. Op 22 februari organiseert Omega Pharma een analistenmeeting, waar de resultaten 2001 zullen toegelicht worden (o.a. EBIT per land), en waar het business-plan 2002 zal voorgesteld worden (o.a. omzetmatrix). Tevens zal het marktpotentieel in de verschillende landen gedetailleerd uitgewerkt worden, als omgevingsanalyse voor het lange-termijn-groeiplan van Omega Pharma.

Deel: ' Jaarresultaten Omega Pharma '




Lees ook