Nuffic

PERS

Den Haag, 5 januari 1999

Transfer-seminar Knollen of Citroenen

De dagen van het goed vertrouwen zijn voor altijd voorbij, overheid en buitenland zijn kritisch
Internationale Samenwerking in het Onderwijs moet haar kwaliteit onbetwistbaar bewijzen

"Kwaliteitszorg" is het thema van het jaarseminar, dat het vakblad Transfer, Internationale Samenwerking in het Onderwijs speciaal voor de lezers op 13 januari organiseert. Want op dat punt bestaat veel onduidelijkheid bij de buitenwacht. Niet alleen in het buitenland, maar ook bij de subsidiërende Nederlandse overheid. Dat kan voor de betrokkenen zwaar weer betekenen.

Tegenwoordig beschouwt Nederland ook zijn hoger onderwijs als exportproduct. Elk jaar worden meer dan 500 hogere opleidingen in het Engels georganiseerd, speciaal voor een buitenlands publiek. Niet alleen door de universiteiten en hogescholen, maar ook door de daarin gespecialiseerde instellingen voor Internationaal Onderwijs. Daarnaast bestaan er honderden samenwerkingsverbanden op allerlei gebied tussen Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs en die in het - soms heel verre - buitenland. Wat doe je, als je citroenen wil verkopen en je klanten denken dat het knollen zijn? Of als anderen dat denken in je eigen land? Binnenkort behandelt de Tweede Kamer een door de Rekenkamer uitgevoerd Interdepartementaal Beleidsonderzoek naar de Instellingen van Internationaal Onderwijs met een uiterst kritisch karakter. Inmiddels heeft ook de Inspectie voor het hoger onderwijs een studie aangekondigd naar de kwaliteit van de internationale samenwerking in het algemeen. In het Hoger Onderwijs en Onderzoeksplan (HOOP) 1998 en de begroting van OCenW over dit jaar staat trouwens ook het nodige over kwaliteitszorg. De twee grootste koepelorganisaties van het Hoger Onderwijs, de VSNU en de HBO-Raad hebben kwaliteitszorg in de internationale samenwerking op hun beurt bovenaan de agenda gezet.

Het komt erop neer, dat de dagen van het goed vertrouwen voorbij zijn. Wie zich bezig houdt met internationale samenwerking in het onderwijs, moet zelf constant het klinkend bewijs kunnen leveren van zijn kwaliteit. Niet alleen aan de Nederlandse overheid, maar ook - en juist - aan de potentiële partnerinstellingen en cursisten in het buitenland.

Hoe bewijs je kwaliteit? Hoe doe je dat op een overtuigende manier? Deze vragen staan centraal op het Transfer-seminar, dat dan ook de titel heeft meegekregen "Knollen of Citroenen?". Voor deze bijeenkomst krijgen de lezers van Transfer een speciale uitnodiging, maar de bijeenkomst is ook bedoeld voor docenten, bestuurders, decanen, beleidsmedewerkers, voorlichters en medewerkers internationale relaties in het hoger onderwijs. Dagvoorzitter is voormalig staatssecretaris van onderwijs mw. N.J. Ginjaar-Maas.

Het seminar vindt plaats op 13 januari van 9.30 tot 17.00 uur in congrescentrum De Reehorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede. Deelname kost 400,- (Transfer-abonnees 345,-). Opgave bij klaassen@nuffic.nl, tel. (070) 42 60 206.

Deel: ' Jaarseminarvakblad transfer Kwaliteitszorg '
Lees ook