Persbericht


Jaarvergadering Europese milieuorganisatie voor gemeenten in Velsen Vrijdag 8 oktober t/m zondag 10 oktober ontvangt de gemeente Velsen 46 delegaties uit 8 landen rond de noordelijke zeeën (de Noordzee, de Ierse zee en de Noordpoolwateren). Dit Europese bezoek komt naar Velsen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van het KIMO. KIMO is een Internationale milieuorganisatie voor locale overheden rond de noordelijke zeeën. De organisatie is in 1990 opgericht met als doel het behoud en verbeteren van de kwaliteit van de noordelijke zeeën. De organisatie heeft inmiddels meer dan 100 leden verdeeld over 8 landen. De gemeente Velsen, sinds 1992 bestuurslid van het KIMO, heeft het initiatief genomen tot het oprichten van KIMO Nederland. De ondertekening van de oprichtingsakte zal plaatsvinden op 9 oktober in Velsen.

Themabijeenkomst.
Op zaterdag 9 oktober zal er een themabijeenkomst plaatsvinden op het landgoed Beeckestijn in Velsen over de nieuwe Europese regelgeving rond de inzameling van scheepsafvalstoffen. De inleidingen worden verzorgd door: dhr. C. de Keijzer van het gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam; dhr. F. Groenendijk, directeur van de Stichting Noordzee; en dhr. T. Mol van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KNVR). De bijeenkomst wordt afgesloten met een paneldiscussie tussen bovengenoemde deskundigen en de aanwezigen in de zaal. Naast de KIMO-leden zijn ook andere Nederlandse gemeenten en organisaties uitgenodigd die belangen hebben bij de Noordzee. De themabijeenkomst wordt gehouden op het landgoed Beeckestijn in Velsen van 9:00 tot 13:00 uur.

Algemene Ledenvergadering.
Op zondag 10 oktober komen de KIMO-leden bijeen op het Forteiland voor de kust van IJmuiden voor de algemene ledenvergadering. De ledenvergadering bespreekt onder andere de volgende onderwerpen:


* Tegengaan klimaatveranderingen door implementeren van CO2 in de oceaan.
De energiebranche is bezig nieuwe technieken te ontwikkelen om CO2 af te vangen bij energiecentrales en vervolgens te implementeren in de oceaan. Op deze manier wil men proberen om klimaatveranderingen ten gevolge van de wereldwijde CO2-uitstoot tegen te gaan. KIMO volgt deze nieuwe ontwikkelingen op de voet en buigt zich dit weekend over deze nieuwe techniek.


* De aanwezigheid van stortplaatsen met (chemische) munitie in de Noordzee.
Op verschillende plaatsen in de noordelijke zeeën is na de 2e wereldoorlog op grote schaal munitie gedumpt. Bij een aantal plaatsen is zenuwgas en fosfor aangetroffen. KIMO is bezig om alle dumpplaatsen in beeld te brengen en meer duidelijkheid te verkrijgen over de te verwachten gevaren voor de visserij en het toerisme. Daarnaast spant KIMO zich in om dit onderwerp op de agenda te plaatsen van diverse internationale overleggen en de verschillende overheden aan te spreken op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van deze dumpplaatsen.


* De nieuwe regelgeving inzake scheepsafvalstoffen. KIMO heeft onderzoek gedaan naar de kosten die gemoeid zijn met de verwerking van het afval dat aanspoelt op de stranden. Met deze gegevens in de hand wil KIMO druk uitoefenen op de nationale regeringen en de Europese Unie om het toezicht op de naleving van de regelgeving te verscherpen en meer aandacht te besteden aan voorlichting.

Oprichting KIMO Nederland.
Tijdens dit weekend neemt Velsen, samen met de gemeenten Den Helder en Noordwijk, het initiatief om KIMO Nederland op te richten. KIMO Nederland is de Nederlandse organisatie van KIMO Internationaal. Op zaterdagochtend bij aanvang van de themabijeenkomst, zullen de drie gemeenten de officiële oprichtingsstatuten ondertekenen, waarna zij definitief het dagelijks bestuur van KIMO Nederland vormen. Naast Velsen, Den Helder en Noordwijk is de gemeente Urk lid geworden van KIMO Nederland. Gemeenten Den Haag en Rotterdam overwegen op dit moment over toetreding tot KIMO Nederland.

KIMO Nederland zal, naast de internationale problematiek, haar aandacht met name richten op de nationale aspecten hiervan, zoals:


* KIMO wil meer duidelijkheid krijgen over de stortplaatsen van (chemische) wapens voor de Nederlandse kust en de wijze waarop de Nederlandse regering denkt hiermee om te gaan.


* KIMO wil de kosten die gemoeid zijn met het verwerken van afval dat aanspoelt op de Nederlandse kust in beeld brengen en bij de Nederlandse regering aandringen op het verscherpen van het toezicht op het dumpen van afval, dit met het oog op de nieuwe regelgeving voor de inname van scheepsafvalstoffen.


* KIMO vindt het niet aanvaardbaar dat productieplatformen die niet meer operationeel zijn te dumpen in zee en zal dit bij de Nederlandse regering onder de aandacht brengen.

Meer informatie:
Voor meer informatie over KIMO en de Nederlandse KIMO organisatie kunt u contact opnemen met dhr. B.Veerman (ambtelijk secretaris), p/a Milieudienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH, Beverwijk, telefoon: 0251- 263 838, fax: 0251- 263 888.

Informatie voor de pers:

Als bijlage is toegevoegd een informatiebrochure over KIMO en het programma van de internationale bijeenkomst. De pers wordt uitgenodigd aanwezig te zijn bij de officiële oprichting van KIMO Nederland en de themabijeenkomst op zaterdag 9 oktober om 9:00 uur op landgoed Beeckestijn, Rijksweg 136 in Velsen. De bijeenkomst eindigt om 13:00 uur met een lunch. Voor vragen kunt u contact opnemen met de persvoorlichter, mw. F. van Beek, telefoonnummer: 0251-263 803 of de secretaris van KIMO Nederland, dhr. B. Veerman, tel: 0251-263838.


Programma: KIMO 8 t/m 10 oktober 1999 in Velsen.

Vrijdag 8 oktober Ontvangst KIMO-delegatie op stadhuis Velsen

Zaterdag 9 oktober Themabijeenkomst

09.00 uur Ontvangst op het landgoed Beeckestijn

09.30 uur Welkom en opening door de voorzitter KIMO Joan Easten

09.40 uur Ondertekening van de acte van oprichting van KIMO Nederland

09.50 uur Inleiding door woordvoerder ministerie Verkeer & Waterstaat (plaatsvervanger minister T. Netelenbos)

10.10 uur 'Nieuwe Europese regelgeving voor het innemen van scheepsafvalstoffen'
dhr C. de Keijzer (Gemeentelijk Havenbedrijf
Rotterdam)

10.35 uur pauze

11.05 uur The intuition Provoked (intermezzo)
dhr. C.L. Vlaanderen Universiteit van
Amsterdam
.
11.35 uur 'Vervuiling van de Noordzeestranden'
dhr F. Groenendijk (directeur van de
Stichting Noordzee)

12.00 uur 'Afvalstoffen in de koopvaardijvaart'
dhr T. Mol (Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders KVNR)

12.15 uur Paneldiscussie o.l.v. ir F.G. van Hoek (voorzitter KIMO Nederland)
Deelnemers: Ministerie Verkeer & Waterstaat,
Stichting Noordzee, Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders.

12.45 uur Sluiting door de voorzitter van het KIMO

13.00 uur Lunch op het landgoed Beeckestijn

14:00 uur Middagprogramma voor KIMO-delegatie

Zondag 10 oktober Algemene Ledenvergadering

09.00 uur Bestuursvergadering KIMO

11.00 uur Algemene ledenvergadering KIMO op Forteiland

13.00 uur Lunch op het Forteiland

14.00 uur Rondleiding op het forteiland

16:00 uur Einde

Deel: ' Jaarvergadering Europese milieuorganisatie voor gemeenten '
Lees ook