Nederlandse Vereniging van journalisten

NVJ-jaarvergadering in Nieuwspoort

De NVJ houdt op zaterdag 25 mei haar jaarvergadering in het 40-jarige Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10 te Den Haag.


- Openbaar gedeelte
10.30 uur Opening en welkomstwoord door NVJ-voorzitter Ron Abram;
10.35 uur Toespraak gastspreker (nog niet bekend), aansluitend debat;
11.30 uur Jaarrede Ron Abram;
12.30 uur Lunch.

- Besloten gedeelte
13.30 uur
- Vergadering van de Verenigingsraad met de volgende agendapunten:
- Ingekomen stukken en mededelingen;
- Verslag vergadering Verenigingsraad d.d. 6 oktober 2001;
- Jaarverslag 1 april t/m 31 december 2001 en het gevoerde beleid;
- Financiële jaarstukken 1 april t/m 31 december 2001;
- De Journalist;
- Voortgang Plan van aanpak 2001/2002;
- Stand van zaken in medialand;
- Bestuursverkiezing;
- Wat verder ter tafel komt;
- Rondvraag en sluiting.
Aansluitend borrel
Diner (om 18.00 uur)

Zoekwoorden:

Deel: ' Jaarvergadering Nederlandse Vereniging Journalisten in Nieuwspoort '
Lees ook